YONGA LEVHA İLE BİRLEŞTİRİLEN KENAR MASİFİNİN YAPIŞMA DİRENCİNE KULLANILAN TUTKALIN ETKİSİ

Taner Dizel, İbrahim Uzun
1.515 537

Öz


Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan üç farklı tutkalın, yonga levhaların kenarına uygulanan masif çıtaların yapışma direncine etkisi araştırılmıştır. Deney örneklerinin hazırlanmasında yonga levha ve Doğu kayını (Fagus Orientalis L.) odundan yararlanılmış, yapıştırma işlemleri için ise, polivinilasetat (PVAc), klebit 303 ve poliüretan tutkalları kullanılmıştır. Deney örneklerine ASTM-D 1037 standardında
belirtilen esaslara göre statik çekme yükü uygulanmıştır. Deney sonuçlarına göre, PVAc ile yapıştırılan masifler en yüksek yapışma direncini gösterirken, bunu sırasıyla klebit 303 ve poliüretan tutkalları ile yapıştırılanlar takip etmiştir. Ayrıca masif kalınlığı artışının yapışma direncinde artışa neden olduğu gözlenmiştir.

Tam metin:

PDF (English)