Antalya –Konyaaltı Kent Parkları Donatı Elemanları Tasarımlarının Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Reyhan Erdoğan, Hilmi Ekin Oktay, Ceren Yıldırım
2.849 690

Öz


Antalya kenti son on yılda yaşanan hızlı gelişimle bir dünya kenti olmuştur. Bu hızlı gelişim beraberinde yoğun bir kentleşme olgusunun yaşanmasına yol açmıştır. Batıya doğru kentleşmenin sonucunda ortaya çıkan yeni yerleşimlerden biri olan Konyaaltı ilçesi doğal güzellikleriyle olduğu kadar, yeni yapıları ve kent parkları ile dikkat çekmektedir. Parkların vazgeçilmez ögelerinden olan donatı elemanları, faydaları ve estetik özellikleriyle bir parkın çehresini değiştirebilmektedir. Diğer taraftan donatı elemanlarının kullanıcılarla çeşitli yönlerden sürekli etkileşim halinde olduğu kabul gören bir gerçektir. Bu çalışmada da Konyaaltı yerleşimi sınırları içerisinde bulunan parklarda kullanılan donatı elemanlarının, kullanıcı memnuniyeti yapılan anketlerle saptanmaya çalışılmıştır. Anket sonuçları ışığında donatı elemanlarının parklara olan olumlu ve olumsuz katkıları belirlenmeye çalışılmış, mevcut durumun daha iyi olabilmesi konusunda öneriler getirilmiştir.

Tam metin:

Tam Metin