Kısa Dalga Boylarında Uygulanan (254-366nm) UV Işınımının Geri Dönüştürülen ve Ağartılan Atık Gazete ve Magazin Kâğıdı Hamurlarının Renk Değerleri Üzerine Etkisi

Emrah Peşman, Hüseyin KIRCI, Evren Ersoy Kalyoncu
1.275 680

Öz


Bilindiği gibi gazete kağıdı gibi mekanik hamur bazlı kağıtlar selülozun yanı sıra önemli miktarda lignin ve karbonhidrat ihtiva etmektedir. Bu sebeple ışık etkisiyle kolayca sararmakta dolayısı ile başlangıç rengini koruyamamaktadır. Yapılan bu çalışmada hidrojen peroksit ve sodyum perkarbonat gibi peroksit türevleri ve sodyum ditiyonit, sodyum borhidrür ve formamidin sülfünik asit gibi indirgeyici özellikteki reaktifler ile ağartılan atık gazete-magazin kağıdı hamurlarının, UV (254nm-366nm) ışınlarına maruz bırakılarak yaşlandırılması ve uygulanan işlem süresinin ISO parlaklığı, L*a*b* renk değerleri, beyazlık (WI) ve sarılık (YI) indeksi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan tüm ağartıcıların renk kararlılığını korumakta yetersiz olduğu bununla birlikte sodyum borhidrür ile ağartılan hamurlar ile sodyum perkarbonat ve sodyum borhidrürün ard arda kullanıldığı kademelerin bir nebzede olsa daha dirençli sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Tam metin:

Tam metin