Kent Ormanlarının Kavramsal Hukuksal ve Çevresel Boyutuyla Değerlendirilmesi

Oğuz Kurdoğlu, Ertan Düzgüneş, Banu Çiçek Kurdoğlu
1.413 1.133

Öz


Dünyanın hızla şehirleşmesi kent ortamında yeşil alanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi için başvurulan en önemli araçlardan biri olan kent ormanları, geçmişte uygulanan güzel örnekleri olsa da Türkiye’de son 10 yıldır yaygınlaştırılmaya çalışılan kentsel yeşil alan sistemlerinden biridir. Ancak ülkemizde hukuksal ve kavramsal altyapısı henüz tam anlamıyla düzenlenememiştir. Diğer yandan planlanarak yeniden tesis edilmesi yerine, mevcut devlet ormanlarından ayrılarak oluşturulması, kent ormanları konusunu tartışmalı hale getirmektedir. Bu çalışma ile kent ormanlarının kavramsal, hukuksal, çevresel ve rekreasyonel durumu ve etkileri tartışılmakta ve çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır

Tam metin:

Tam metin