Kurtdüzü Sırtları (Bitlis) Ekosistemlerindeki Bazı Tohumlu Bitkiler Ve Bunların Mikrofungusları

Emel Göçmen, Mecit Vural, Elşad Hüseyin, Faruk Selçuk
1.127 459

Öz


Kurtdüzü Sırtları florasını araştırmak amacıyla yapılmış bu çalışma esnasında 2010 yılı vejetasyon devrinde Asteraceae, Apiaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Paeoniaceae, Rosaceae, Salicaceae ve diğer familyalara ait 200’den fazla tohumlu bitki türü teşhis edilmiştir. Bu türlerden bazılarının mikrofunguslarla karşılıklı ilişki içinde oldukları gözlenmiştir. Toplam 15 mikrofungus türü kaydedilmiştir , bunlardan Strickeria xerophila (Peck) Lindau ve S. pygmaea (Ellis & Everh.) Kuntze ülkemiz mikobiyotası için yeni kayıttır. Ayrıca tespit edilmiş mikrofungusların hemen hemen hepsi bölge için yenidir

Tam metin:

Tam metin