Artvin Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinin Nitelik ve Niceliksel Durumunun Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Emine Seda Arslan Muhacir, Ayşe Yavuz Özalp
2.724 1.082

Öz


Betonlaşmanın hızla artması ve buna bağlı olarak kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarının azalması, kentlerde yaşayan insanlar için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorundan en fazla etkilenenler ise, çok katlı binalar arasına hapsolarak oyuna hasret kalan çocuklardır. Özellikle zamanlarının çoğunu okulda geçiren ilköğretim öğrencileri için okul bahçelerinin nitelik ve nicelik açısından yeterliliği çocukların fiziksel ve ruhsal açıdan gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu önem, eğitim sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için okul binası niteliklerininin artırılması kadar okul dış mekânlarının da dikkate alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte imar mevzuatında, eğitim alanlarının tayininde mesafe, yoğunluk ve nüfus gibi kriterlerin dikkate alınmasıyla belirlenen planlama ilkeleri her kentin sosyal, ekonomik, topoğrafik ve benzeri özellikler açısından uygun koşullarda olduğu varsayılarak geliştirilmiştir. Her kent için aynı sayılamayacak bu kriterler oldukça engebeli arazi yapısına ve çarpık kentleşmeye sahip olan Artvin ili için de geçerlidir. Bu çalışmada, okul bahçelerinin Artvin’deki mevcut durumunun ortaya konularak nitelik ve nicelik açısından incelenmesi amaçlanmıştır.

Tam metin:

PDF PDF (English)