Yol Ağaçlarının Anlamsal Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Banu Çiçek Kurdoğlu, Zeynep Pirselimoğlu
1.936 642

Öz


Hızlı kentleşme ile birlikte azalan yeşil alanlar kentlerimizde pek çok sorunu beraberinde getirmiştir Kentlerdeki bu sorunların çözümü için yeşil sürekliliğini sağlayan sistemler üzerinde çalışılmaktadır. Bu sistemlerin parçaları olan yeşilyollar, kent ormanları, kent parkları ve yol ağaçları gibi yaklaşımlarla ilgili fikirler yürütülmekte, kavramlar tartışılmakta, projeler üretilmekte ve uygulanmaktadır.
Yol ağaçlarının bu senaryoda önemli rolü bulunmaktadır. Bu makalede Trabzon kenti örneğinde yol ağaçlarının kente, kentliye ve kent açık yeşil alan sistemine katkısı araştırılmıştır. Bu amaçla, kentten çekilen fotoğraflar üzerinde, peyzaj mimarlığı (15 kişi) ve orman mühendisliği bölümü (15 kişi) öğrencileri değerlendirmeler yapmıştır. Bu değerlendirmelerden elde edilen veriler üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuçta yol ağaçlarının kimlikli, ilginç, dolu, sürekli ve etkili görüntüler oluşturduğu ve yapılan uygulama çalışması verileri üzerinde gerçekleştirilen parametrik olmayan korelasyon analizi sonuçlarına göre bu sıfatlar arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF PDF (English)