Artvin Kent Ormanının Rekreasyon Olanakları ve Kullanıcı Tercihlerinin İrdelenmesi

Oğuz Kurdoğlu, Ertan Düzgüneş
2.862 1.249

Öz


Kentlerin yeşil alan yoksunluğu, kent toplumunun yeşil alanlara olan ihtiyacını ve talebini daha da arttırmıştır. Öte yandan kamu kurumları, öncelikli olarak en yakın ormanların rekreasyon amaçlı düzenlenmesi yönünde adımlar atmışlardır. Bu itibarla kent ormanları, orman rekreasyonunun farklı tiplerine olanak veren bir etkinlik alanıdır. Bu çalışma ile Artvin kenti ve yakın çevresi için en eski mesire alanı olan Kafkasör Yaylasının bir bölümünü oluşturan kent ormanının olanakları açıklanmış, bu alanı kullanmakta olan kent halkının özellikleri ve rekreasyon tercihleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Buna göre; anketi değerlendiren 193 kişinin tamamına yakınının kent ormanı ve çevresini rekreasyon için kullandığı; alanın sessiz ve sakinliğinin öncelikli tercih nedeni olduğu; özellikle yaz döneminde her gelir grubunun yoğun talebi olduğu; alanın ağırlıklı olarak dinlenme ve piknik amaçlı kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Öte yandan mevcut tesislerin büyük oranda yetersiz görüldüğü de ortaya konmuştur ki yaz dışındaki mevsimlerde alanla ilgili ciddi bir talep düşüşünün varlığı, bu görüşleri desteklemektedir.

Anahtar kelimeler


Artvin Kent ormanı, rekreasyon, Kafkasör

Tam metin:

PDF PDF (English)