Konut Mutfak Dolaplarında Tercih Edilen Kapak Modelleri: Artvin İli Örneği

Abdi Atılgan, Kadir Kayahan, Dursun Kemal Bayraktar, Nadir Ersen
2.300 1.174

Öz


Bu çalışmada, günümüz konut mutfak dolaplarında kullanılan kapak modellerinin belirlenmesi ve tercih edilme sebepleri araştırılmıştır. Çalışma, Artvin ilinin kentsel yerleşim alanını oluşturan farklı sosyo-ekonomik (Alt/Orta/Üst SED) düzeylere sahip ailelerin mutfakları örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Veriler, anket uygulama ve sistematik gözlemle elde edilmiştir. Çalışma sonunda kapak türünün seçiminde öne çıkan unsurların belirlenmesi ve yorumlanması için bazı istatistikî teknikler kullanılmıştır. Sonuçlara göre konut mutfak dolaplarında; en çok Suntalam / Mdflam kapak (% 25), en az Alüminyum çerçeveli kapak (% 1,09 ) kullanılmıştır. Tercih edilme sebepleri ise; teknolojik gelişmelere paralel yeni ürünlerin piyasaya sunulması ve konut sahiplerinin üreticilerden almış oldukları öneriler etkili olurken, kapak modellerinin maliyet farkları tercih edilme sebeplerini önemli oranda etkilemektedir. Diğer önemli bir sonuçta, konut sahiplerinin mutfak dolaplarını temin etme şeklidir. Buna göre, kullanıcıların büyük çoğunluğu mutfak mobilyalarını sipariş yolu ile temin ederken, diğer mekânlarda bulunan donatı elemanlarının çoğunlukla hazır üretim yapan yerlerden temin edildiği bilinmektedir.

Anahtar kelimeler


Mutfak dolabı, kapak modelleri, konut mobilyaları, Artvin

Tam metin:

PDF PDF (English)