Dağlık Arazide Farklı Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Orman Toprağının Sıkışmasına Etkisi

Habip Eroğlu
1.445 1.045

Öz


Bu çalışmada Artvin yöresinde bölmeden çıkarma tekniklerinin orman topraklarının sıkışmasına etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla; her birinde 3’er adet olmak üzere; hava hattı, orman traktörü, insan gücü ve oluk sistemleri ile bölmeden çıkarmanın yapıldığı toplam 12 deneme alanında penetrologger kullanılarak zeminlerin penetrasyon dirençleri ölçülmüştür. Sonuçta; insan gücü ve traktörle bölmeden çıkarma yapılan deneme alanlarında ölçülen penetrasyon direnç değerlerinin kontrol noktalarına göre değişimleri, hava hattı ve oluk sistemiyle çalışılan deneme alanlarına göre daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Penetrologger, toprak sıkışması, bölmeden çıkarma, sürütme, oluk sistemleri, Artvin

Tam metin:

PDF (English) PDF