Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi

Aydın Kahriman, Hakkı Yavuz
1.608 611

Öz


Bu çalışmada uzaklığa bağlı ve uzaklıktan bağımsız 12 yarışma endeksi ve bu yarışma endekslerine ek olarak göğüs çapları ile ağaçların yıllık çap artımı arasındaki istatistiksel ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Torul ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana (Steven) Spach. subsp. nordmanniana) - Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) değişikyaşlı karışık meşcerelerinden 1000 – 2000 m2 büyüklüğünde altı örnek alan alınmıştır. Elde edilen bulgular, bilinen genel büyüme yasaları ile uyumludur. Yarışma endeksleri ile çap artımları arasındaki bağıntıya ait regresyon denklemlerinin belirtme katsayıları (R2) % 30 – 64 arasında değişmektedir. Uzaklığa bağlı yarışma endeksleri, uzaklıktan bağımsız yarışma endekslerine göre çap artımı ile daha yüksek ilişki göstermiştir. Yarışma endeksi ile göğüs çapının birlikte açıklayıcı değişken olarak kullanılması ilişkinin gücünü artırmıştır (R2 = 0.31 - 0.82).

Tam metin:

PDF (English) PDF