Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası

Onur Koyuncu, Hasan Hüseyin Dere, Ömer Koray Yaylacı, Derviş Öztürk, Kurtuluş Özgişi, Okan Sezer, Filiz Savaroğlu
1.896 844

Öz


Kırka Kasabası Seyitgazi (Eskişehir)-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Eskişehir’e 70, Seyitgazi’ye 27 km uzaklıkta olup, coğrafi konum olarak, İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında yer almaktadır. 2009-2010 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında Kırka kasabası çevresinden toplanmış olan 860 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 69 familya’ya ait 287 cins ve bu cinslere ait 462 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. 462 taksonun 5’i Gymnospermae’ye 457’si ise Angiospermae’ye aittir. Angiospermae’ye ait 462 taksonun 386’i Dicotylodonae’ye ve 71’i Monocotylodonae’ye aittir. Belirlenen taksonların 61’i endemik olup, endemizm oranı % 13.20 dir. Araştırma sonucunda, takson sayısı bakımından bölgedeki en büyük familyalar sırasıyla; Asteraceae 50, Fabaceae 42, Brassicaeceae 40, Lamiaceae 33, Poaceae 25, Caryophyllaceae 23, Liliaceae 27, Boraginaceae 18, Apiaceae 20, Scrophulariaceae 15, Ranunculaceae 14, Papaveraceae 10 ve Rosaceae8’dir. Takson sayısı bakımından bölgedeki en büyük cinsler ise; Astragalus 10, Alyssum 10, Centaurea 9, Salvia 8, Silene, Veronica, Allium, Crocus ve Covolvulus 6, Trifolium, 5’ dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ve oranları ise; % 16.45’i İran-Turan (76 takson), % 6.70’i Akdeniz (31 takson) %4.11’i Doğu Akdeniz (19 takson), %0,21’i Doğu Akdeniz (Dağ) (1 takson), % 0.21’i Omni Akdeniz (1 takson), % 6.49’i Avrupa-Sibirya (30 takson), % 1.70’i Karadeniz (5 takson) ve % 64,71’ geniş yayılışlı veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen (299 takson)’dir.

Anahtar kelimeler


Biodiversity, flora, endemism, Kırka, Turkey

Tam metin:

PDF PDF (English)