Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi ve Değer Belirleme Yaklaşımları

Hüseyin Dirik, Reyhan Erdoğan, Hande Sanem Altınçekiç, Hakan Altınçekiç
2.456 768

Öz


Kentsel ekosistem içinde kent ağaçlarının önemli bir yeri vardır. Hızla kentleşen ülkemizde yeşil alanların kentin yeni ihtiyaçlarına cevap verebilmek için farklı kullanım alanlarına dönüştüğü kentlerimizde ağaçlar, yerel yönetimlerin ve kentlilerin üzerinde daha fazla hassasiyet göstermesi gereken bir durum kazanmıştır. Bu konuda bilimsel bilginin yanında, ciddi uygulama tekniklerini de gerektiren duyarlı yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kent ağaçları konusunda daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında ağaçların dendrolojik özellikleri ve işlevleri konusunda çok fazla bilgi birikimi olmasına rağmen, koruma ve değer belirleme konularının yeterince ele alınmadığı ve yeterli bilginin olmadığı görülmektedir. Bu makalede, kent ağaçlarının işlevleri, koruma ve değer belirleme yaklaşımlarında kullanılabilecek mevcut literatürlere ek niteliğinde yazarların uygulamalarla geçerliliğini deneyimledikleri formüller ve yaklaşımlar sunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Kent ağaçları, işlev, koruma, değer belirleme

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.74718

Referanslar


Albian N, Berwıck C (2004) Forêt et religion au Japon: d'une vision singulière de l'arbre à une gestion particulière de la forêt. Revue Forestière Française 56(6):563-572

Anonim (2014) Council of Tree and Landscape Appraisers, Erişim tarihi.30 Haziran 2014

Arbour D (2005) Étude qualitative des arbres et des boisés et des impacts du projet. Rapport d’étude. Centre Universitaire de Santé Mc Gill. Luc Nadeau, Ingénieur Forestier Experts-Conseils, 14 p

Bonnardot A, Riboulet C (2004) Evaluer la valeur financiere des arbres d’ornement et estimer le montant des indemnités en cas de dommages. Arbre en questions. Fiche Conseils de l’Arboriculture Ornementale. Societé Française d’Arboricultere, 3 p.

2693, Adelaide SA 5001 december 2010, Ecological

Associates Report no: el001-3-f, 150 p

Forrest M (2006) Landscape trees and shrubs. Selection, use and management. CABI Head Office Nosworthy Way, Wallingford Oxon OX10 8DE,UK. ISBN: 13 - 978 - 1 - 84593 - 054 - 7, 179 p

Musselman LJ (2003) Les arbres dans le Coran et la Bible. Perception des forêts Unasylva, 213(54):45 - 52

Nowak D.J, Crane D.,E, Dwyer JF (2002) Compensatory values of urban trees in the United States. Journal of Arboriculture, 28(4): 194 – 199

Russel T, Culter C (2008) L’Encyclopédie Mondiale des Arbres. Une Guide Superbement Ilustré sur les Arbres du Monde. Hachette Pratique. ISBN: 978 – 2 – 0123 – 5899 – 7, Paris, 256 p.

Sène EH (2003) Arbres, forêts, croyances et religions en Afrique de l’Ouest Sahélienne. Perceptions des forêts. Unasylva 54(213):44

Swamy PS, Kumar M, Sundarapandıan SM (2003) Spirtualité et écologie des bois sacrés au Tamil Nadu, Inde. Perception des forêts. Unasylva, 54(213): 53 - 58.

Tez Z (2008) Biyolojinin Kültürel Tarihi. Doruk Yayınları ISBN: 978 – 975 – 553 – 487 – 9, İstanbul

USDA (2005) Trees in the city: measuring and valuing the urban forest. Forest science review., no 3, 6 p

Watson G (2002) Comparing formula methods of tree appraisal. Journal of Arboriculture 28(1): 11 - 18

Westphal L M (2003) Social aspects of urban forestry urban greening and social benefits: a study of empowerment outcomes. Journal of Arboriculture 29(3): 137 – 147.

Vergriete Y, Labrecque M (2007) Rôles des arbres et des plantes grimpantes en milieu urbain: Revue de littérature et tentative d’extrapolation au contexte montréalais. Rapport d’étape destiné au Conseil Régional de l’Environnement Montréal. 36 p.

World Forestry Center, Morgan R (2005) A Technical guide to urban and community forestry in Washington, Oregon and California (Şehir Ormancılığı Rehberi Çeviren: Dr. Hidayet Karakurt). İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü Yayını, İzmir.