Dış ortam koşullarında bazı poliüretan esaslı üst yüzey sistemlerinin odun yüzeyini koruma performansı

Özlem Özgenc
1.716 483

Öz


Bu çalışmada, iki farklı üst yüzey sistemi uygulanan doğu ladini (Picea orientalis L.) test ve kontrol odunlarının dış ortam koşullarına olan dayanımı araştırılmıştır. Üst yüzey sistemi olarak, iki farklı poliüretan esaslı maddeler karşılaştırılmıştır. Dış ortam testi; farklı rakımlardaki Sürmene sahil, Uzungöl ve Hıdırnebi yaylalarında uygulanmıştır. Doğu ladini örnekleri, dış hava koşullarında renk değişimi ve basınç direncindeki azalma oranı esas alınarak karşılaştırılmıştır. En düşük renk değişimi ve basınç direncindeki azalma Hıdırnebi yaylasında bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; polyester esaslı maddenin, dış ortam koşullarında renk değişimi ve basınç direncindeki azalmaya karşı doğu ladini odununu oldukça iyi koruduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Doğu ladini, Poliüretan, Dış ortam testi, Renk değişimi, Basınç Direnci

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17474/acuofd.49981

Referanslar


Ayadi N, Lejeune F, Charrier F, Charrier B ve Merlin A (2003) Color Stability of Heat-Treated Wood During Artificial Weathering, Holz als Roh- und Werkstoff, 61, 221-226.

Burdurlu E ve Özgenç Ö (2009) Effect of Different Layer Structures on Some Resistance Characteristics of High-Pressure Laminates, Forest Products Journal, 59, 4, 69-75.

Chou PL, Chang HT, Yeh TF ve Chang ST (2008) Characterization the Conservation Effect of Clear Coatings on Photodegradation of Wood, Bioresources Technology, 99, 1073-1079.

Croll SG ve Skaja AD (2002) Spestroskopic Adsorption and Effective Dosage in Accelerated Weathering of a Polyester-Urethane Coating, Journal of Materials Science, 37, 4889-4900.

Decker C, Masson F ve Schwalm R (2004) Weathering Resistance of Water-Based UV-Cured Polyurethane-Acrylate Coatings, Polymer Degradation and Stability, 83, 309-320.

Evans DP ve Chowdhury MJA (2010) Photoprotection of Wood Using Polyester-Type UV-Absorbers Derived from the Reaction of Dicarboxylic Acid Anhydrides, Journal of Wood Chemi. and Techn., 30, 186-204. with

ISO 7724(1984) Paints and Varnishes – Colorimetry, International Organization for Standardization.

Nzokou P, Kamdem DP ve Temiz A (2011) Effect of Accelerated Weathering on Discoloration and Roughness of Finished Ash Wood Surfaces in Comporasion with Red Oak and Hard Maple, Progr. in Org. Coatings, 71, 350-354.

Özgenç Ö, Hiziroglu S ve Yıldız UC (2012) Weathering Properties of Wood Species Treated with Different Coating Applications, BioResources, 7, 4, 4875-4888.

Özgenç Ö, Okan OT, Yıldız UC ve Deniz I (2013) Wood Surface Protection against Artificial Weathering with Vegetable Seed Oils, BioResources, 8,4, 6242-6262.

Özgenç Ö, Yıldız ÜC, Yıldız S (2013) Odun Yüzeylerinin Bazı Yeni Nesil Emprenye Maddeleri ve Üst Yüzey İşlemleri ile Dış ortam Etkilerine Karşı Korunması, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 14, 2, 203-205.

Özgenç Ö, Demirkır C, Yıldız Ü, Çolakoğlu G (2014) The effect of UV irradiation on some technological properties of different polyurethane varnishes coated plywood panels from veneers dried at different temperatures, 45th IRG Annual Meeting, May.

Özgenç, Ö (2014) Doğu Karadeniz Bölgesi Yayla Evlerinde Kullanılan Ahşap Malzemenin dış hava koşullarına karşı dayanımının arttırılması, Doktora Tezi, KTÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Pandey KK (2005) A Note onthe Influence of Extractives on the Photo-Discoloration and Photo-Degradation of Wood, Polym. Degr. and Stabil., 87, 375-379.

Temiz A (2005) Dış Hava Koşullarının Emprenyeli Ağaç Malzemeye Etkileri, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

TS2595 (1977) Odunun Liflere Paralel Doğrultuda Basınç Dayanımı Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 927-3(2007) Boyalar ve Vernikler- Dış Mekan Ahşap Malzemeleri için Kaplama Maddeleri ve Kaplama Sistemleri- Bölüm 3: Doğal Hava Şartlarına Maruz Bırakma Deneyi, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Williams RS (2005) Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, Chapter 7: Weathering of wood, Forest Products Laboratory, USDA, Forest Service.

Yang XF, Tallman DE, Croll SG, Bierwagen GP (2002) Morphological Changes in Polyurethane Coatings on Exposure to Water, Poly.And Degr. Stabil., 77, 391-396.

Yalınkılıç MK, Imamura Y, Takahashi M, Yalınkılıç AC, Demirci Z (1999) FTIR Studies of the Effects of Outdoor Exposure on Varnish-Coated Wood Pretreated with CCB or Water Repellents, Journal of Coatings Technology, 71, 895, 103-112.

Zhang J, Kamdem DP, Temiz A (2009) Weathering of Copper- Amine Treated Wood, Applied Surf. Sci., 256, 842-846.