Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

515.570 203.635

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (AÇÜ Orman Fak Derg),  orman mühendisliği,  peyzaj mimarlığı, orman endüstri mühendisliği, doğa bilimleri ve diğer ilgili konulara ilişkin özgün araştırma makaleleri ve derlemeleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra “Hakem” inceleme ve değerlendirmesinden geçirilir.  Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Yılda iki sayı olarak elektronik ve basılı halde yayınlanan çalışmaların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanma amacı ile başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2014 yılından itibaren dergide yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) verilmektedir.

Tarandığı/İndekslendiği veri tabanları

 • Agricultural Engineering Abstracts 
 • Agroforestry Abstracts 
 • Biocontrol News and Information 
 • Biofuels Abstracts 
 • Botanical Pesticides 
 • CAB Abstracts 
 • CABI's Environmental Impact 
 • Crop Physiology Abstracts 
 • Crop Science Database 
 • EuroForest Portal 
 • Field Crop Abstracts 
 • Forest Products Abstracts 
 • Forest Science Database 
 • Forestry Abstracts 
 • Google Scholar 
 • Grasslands and Forage Abstracts 
 • Horticultural Science Abstracts 
 • Leisure, Recreation and Tourism Abstracts 
 • Ornamental Horticulture 
 • Plant Breeding Abstracts 
 • Plant Genetic Resources Abstracts 
 • Plant Genetics and Breeding Database 
 • Plant Growth Regulator Abstracts 
 • Plant Protection Database 
 • Review of Agricultural Entomology 
 • Review of Aromatic and Medicinal Plants 
 • Review of Plant Pathology 
 • Seed Abstracts 
 • Soil Science Database 
 • Soils and Fertilizers Abstracts 
 • TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı 
 • Weed Abstracts

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Prunus cerasifera cv. ‘’Pissardii Nigra’’nın antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi PDF
Sevda Kırbağ, Ferda Göztok
Uludağ Göknarı’nda (Abies bornmülleriana mattf.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik PDF
Süleyman Gülcü, Nil Dilek Özbedel
Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi PDF
Elif Bayramoğlu
Determination of appropriate education program for participation of local authorities for controlling of hunting and game management: A case study on East Anatolia PDF (English)
Ahmet Tolunay, Özden Yalçın, Nihat Güldaş, Çetin Semerci, Mehmet Akif Okutucu, Cevdet Ağyürek
Yükselti değişimlerinin orman üstü meraların vejetasyon yapısı ve toprak özellikleri üzerine etkilerinin irdelenmesi PDF
Fuat Bilgin, Mehmet Özalp
Determining surface water and bed sediment quality of Lake Kopa PDF (English)
Nurgul Kazangapovaa, Sofiya Romanovab, Ongarbek Alipbekiс, Oksana Ponomarenkob, Andrei Batsanovc
Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi PDF
Hasan Akgül, Aylin Dilara Nur, Mustafa Sevindik, Muhittin Doğan
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri PDF
Hacı Ahmet Yolasığmaz, Burak Çavdar, Rahmi Yılmaz, Ufuk Demirci, İnci Zeynep Aydın
Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği PDF
Ahmet Salih Değirmenci, Hayati Zengin
Yusufeli mikro havzasında (Artvin) yüzey erozyonu toprak kaybının tahmin edilmesi ve erozyon risk haritasının oluşturulması PDF
Mustafa Tüfekçioğlu, Mehmet Yavuz
Parkların Bitkisel Tasarımında Kullanılan Taksonlar: Trabzon Kent Merkezi Örneği PDF
Emine Tarakcı Eren, Mustafa Var
Investigation of antioxidant activity of some fruit stem barks in the Eastern Black Sea Region PDF (English)
Aytaç Güder
Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi PDF
Emine Seda Arslan Muhacir, Ayşe Yavuz Özalp


ISSN: 2146-698X