Cilt 4, Sayı 1 (2003)

2003

İçindekiler

ODUN KOMPOZİTLERİNİN KORUYUCU MADDELERLE EMPRENYE EDİLEBİLME OLANAKLARI PDF (English)
Engin Derya Gezer, Ümit Cafer Yıldız, Ali Temiz, Sibel Yıldız
KÜRTÜN (GÜMÜSHANE) – ÖRÜMCEK ORMANLARINDAKİ DOGU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana)’NIN DENDROKRONOLOJİSİ PDF (English)
Zafer Cemal Özkan, Sefa Akbulut
BUĞDAY (Triticum aestevum L.) SAPI SODA-OKSİJEN KAĞIT HAMURUNUN KİMYASAL VE KRİSTAL YAPISI İLE OPTİK ÖZELLKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER PDF (English)
Esat Gümüşkaya, Zehra Serin, Sedat Ondaral, Derya Ustaömer
BAZI MERA AMENAJMANI TERİMLER VE TANIMLAMALARI PDF (English)
Turan Yüksek, Filiz Yüksek, Özgür Eminağaoğlu
BİYOKÜTLE ENERJİSİ VE ENERJİ ORMANCILIGI PDF (English)
Fahrettin Tilki, Emrah Çiçek
ORMAN SUÇLARININ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA (KARADERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ) PDF (English)
Gökhan Şen, Sabri Ünal
DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) ODUNUNDA BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN GEÇİT ASPRASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PDF (English)
Hamiyet Şahin
BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER PDF (English)
İsmail Aydın, Semra Çolak
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN HAMMADDE TERCİHLERİ VE TEDARİK SORUNLARI PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hasan Serin, İlker Akyüz, Hicabi Cındık
SENTETİK FENOLİK TUTKALLARA ALTERNATİF OLARAK TANENLİ YAPIŞTIRICILAR PDF (English)
Semra Çolak
DOĞU KARADENİZ BÖLGES BAZI KİVİ PLANTASYON ALANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (English)
İbrahim Turna, Zeki Yahyaoğlu, Ayça Arslan
ODUN YÜZEYLERİNDE PÜRÜZLÜLÜK VE PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ PDF (English)
İsmail Aydın, Gürsel Çolakoğlu
ÇUKUR ÜRETİM ALANINDA BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (English)
Tolga Öztürk
BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) TOHUMLARINA EKİMDEN ÖNCE UYGULANABİLECEK BAZI BASİT SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN ÇİMLENMEYE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR PDF (English)
H. Cemal Gültekin, Süleyman Gülcü, Ü. Gülşan Gültekin, Alime Divrik
EKONOMİK KRİZİN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ) PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hasan Serin, İlker Akyüz, Hicabi Cındık
ÇEŞİTL BORLU BİLEŞİKLERİN OKALİPTUS (Eucalyptus Camaldulensis Dehn.) ODUNUNUN BOYUTSAL STABİLİZASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (English)
Hüseyin Tan, Mehmet Özbayram, Hüseyin Peker, Ümit Cafer Yıldız
ORMAN YOLLARINDA HİDROLİK SANAT YAPILARININ İNCELENMESİ PDF (English)
Erhan Çalışkan, H. Hulusi Acar
KIRSAL KALKINMADA ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) YÖNTEMİNİN KULLANIMI PDF (English)
Tülay Cengiz, Hayran Çelem


ISSN: 2146-698X