Cilt 16, Sayı 1 (2015)

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Büyük baraj projeleri ve bağlantılı yol inşaatları sonucunda Çoruh Nehri Havzasında oluşan arazi kayıplarının ve tahribatlarının belirlenmesi PDF
Saim Yıldırımer, Mehmet Özalp, Esin Erdoğan Yüksel
Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği PDF
Burak Çavdar, Hacı Ahmet Yolasığmaz
Plumbago europaea L.’ nın besinsel, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi PDF
Burak Bircan, Sevda Kırbağ
Cinara curvipes (Patch, 1912) (Hemiptera; Aphididae) as new aphid species for Turkish aphidofauna PDF (English)
Gazi Görür, Azize Toper Kaygın, Özhan Şenol, Hayal Akyıldırım Beğen
Rekreasyonel tesislerde görsel kalite değerlendirmesi üzerine bir araştırma: Tortum ve Uzundere (Erzurum) örneği PDF
Mustafa Özgeriş, Faris Karahan
Kadmiyumun biber (Capsicum annuum L.) fidelerinde fenilalanin amonyum liyaz aktivitesi ve lipid peroksidasyonu üzerine etkisi PDF
Esra Koç, Cemil İşlek
Tarım traktörleriyle bölmeden çıkarmada meydana gelen toprak ve fidan zararlarının araştırılması PDF
Yılmaz Türk, Selçuk Gümüş
Dış ortam koşullarında bazı poliüretan esaslı üst yüzey sistemlerinin odun yüzeyini koruma performansı PDF
Özlem Özgenc
Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık PDF
Ahmet Köksal Coşkun, Mustafa Fehmi Türker, Atakan Öztürk
Doğu Karadeniz sahil şeridinin önemli zararlısı Ricania simulans (Walker,1851) (Hemiptera: Ricaniidae)’ın mücadelesi üzerine araştırmalar PDF
Temel Göktürk, Ahmet Mıhlı
Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky) yükseltiye bağlı olarak transpirasyon, yaprak buhar basınç açıklığı ve yaprak su potansiyeli değişimi PDF
Fatih Bayraktar, Fahrettin Tilki
Çay posası ve ahır gübresi ilavesinin Borçka barajı rezervuar sahasında biriken sedimentin bitkisel üretim potansiyeline etkisinin belirlenmesi PDF
Bülent Turgut, Bahtiyar Köse


ISSN: 2146-698X