Cilt 16, Sayı 2 (2015)

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Mobilya Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları PDF
Nadir Ersen, Muhammet Ardıç, İlker Akyüz, Hüseyin Peker, Selahattin Bardak
Vinca major subsp. hirsuta’nın antioksidan aktivitesinin ve RP-HPLC-UV ile fenolik bileşenlerinin belirlenmesi PDF
Özlem Saral, Hüseyin Şahin, Mustafa Karaköse
Orman yangınına hassas bölgelerde arazöz ile müdahale oranının belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi örneği) PDF
Ayhan Ateşoğlu, Kenan Melemez, Beyruni Uğur
Alpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesi PDF
Derya Sarı, Cengiz Acar
Çayır üçgülünde (Trifolium pratense L.) karakterizasyon çalışmaları PDF
Celalettin Aygün, Murat Olgun
Determination of antioxidant and antimicrobial properties of Eremurus spectabilis Bieb. PDF (English)
Burak Bircan, Sevda Kırbağ
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması PDF
Mehmet Arif Özyazıcı, Orhan Dengiz, Mehmet Aydoğan, Betül Bayraklı, Emel Kesim, Öztekin Urla, Hakan Yıldız, Ediz Ünal
Doğu alıcı (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim alanı, ekim zamanı ve bazı önişlemlerin etkilerinin araştırılması PDF
Aşkın Göktürk, Serkan Yılmaz
Orijin ve Tohum Büyüklüğünün Quercus pontica Fidanlarının Yaşama Yüzdesi ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Yusuf Aksu, Fahrettin Tilki


ISSN: 2146-698X