Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI Öz   PDF   PDF (English)   PDF
Cemal Bıyık, H. Hulusi Acar, Ayşe Yavuz
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN GELİŞMESİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN ROLÜ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hicabi Cındık, İlker Akyüz, Hasan Serin
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ORMAN YOLLARINDA HİDROLİK SANAT YAPILARININ İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Erhan Çalışkan, H. Hulusi Acar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 A9 (ARTVİN) KARESİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Öz   PDF (English)
Özgür Eminağaoğlu, Rahim Anşin
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 ACARA BİTKİSEL KAYNAKLARININ GIDA VE İLAÇ ENDÜSTRİLERİNDE KULLANIMI Öz   PDF (English)
Akaki Bajalidze, Nodar Mamuladze, Ia Apakidze
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ACARA SUBTROPIKAL BÖLGESİNDE YETİŞEN, AMORTİZE OLUNMUŞ VE GENÇ MANDALIN “UNSHIU” BİTKİLERİN MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF (English)
L. Ebralidze, N. Lomtatitdze, Ş. Lamparadze, L. Gorgiladze, N. Alasania
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Alpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesi Öz   PDF
Derya Sarı, Cengiz Acar
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 ANDIZ (Arceuthos drupacea (Labill.) Ant. et. Kotschy.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ, DİĞER TOHUM VE FİDAN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİT VE ÖNERİLER Öz   PDF (English)
H. Cemal Gültekin, Ü. Gülşan Gültekin, Alime Divrik
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ANNOSUM KÖK VE ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ABİES BORNMÜLLERİANA VE ABIES CILICICA MEŞCERELERİNDE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ Öz   PDF (English)
H.T. Doğmuş Lehtijarvi, A. Lehtijarvi, F. Oskay, A.G. Aday, M. Karadeniz
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi Öz   PDF
Gökberkhan Kumaş, Aydın Kahriman
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Antalya –Konyaaltı Kent Parkları Donatı Elemanları Tasarımlarının Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Öz   Tam Metin
Reyhan Erdoğan, Hilmi Ekin Oktay, Ceren Yıldırım
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Aralama Şiddeti ve Gövde Sınıfının Dar Yapraklı Dişbudakta (Fraxinus angustifolia Vahl.) Su Sürgünü Oluşumuna Etkisi Öz   PDF (English)   PDF
Emrah Çiçek, Faruk Yılmaz, Ali Kemal Özbayram, Tarık Çitgez
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 ARTVİN- BORÇKA CAMİLİ BİYOSFER REZERV ALANINDAKİ EKOTURİZM POTANSİYELİNİN ORMAN KÖYLÜLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN İRDELENMESİ Öz   PDF (English)
İnci Zeynep Aydın, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin İli Arazisinin Topografik ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Tespiti ve Bu Özelliklerin Arazi Örtüsü ile İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Ayşe Yavuz Özalp, Halil Akıncı, Sebahat Temuçin
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ARTVİN İLİ EKONOMİSİNDE ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ Öz   PDF (English)
Mustafa Fehmi Türker, Atakan Öztürk
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ARTVİN İLİ ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ Öz   PDF (English)
Devlet Toksoy, Hüseyin Ayaz, Gökhan Şen
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin İlinde Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması Öz   PDF   PDF (English)
Mehmet Arif Özyazıcı, Orhan Dengiz, Mustafa Sağlam
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ARTVİN İLİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI Öz   PDF (English)
Sertaç Güngör, Tülay Cengiz
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ARTVİN- KAFKASÖR YÖRESİNDEKİ BİR DOĞU LADİNİ (Picea orientalis L. Link)-DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana) KARIŞIK MEŞCERESİNDE DOĞAL GENÇLEŞTİRMENİN İRDELENMESİ Öz   PDF (English)
Ali Ömer Üçler, Ali Demirci, Zafer Ölmez, Sinan Güner
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Kent Ormanının Rekreasyon Olanakları ve Kullanıcı Tercihlerinin İrdelenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Oğuz Kurdoğlu, Ertan Düzgüneş
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinin Nitelik ve Niceliksel Durumunun Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Emine Seda Arslan Muhacir, Ayşe Yavuz Özalp
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ARTVİN KUŞ FAUNASI Öz   PDF (English)
Temel Göktürk, Taner Artvinli, Faruk Bucak
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ARTIRMALI SATIŞLARINA KATILAN MÜŞTERİLERİN TALEP VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF   PDF (English)
Atakan Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri Öz   PDF
Hacı Ahmet Yolasığmaz, Burak Çavdar, Rahmi Yılmaz, Ufuk Demirci, İnci Zeynep Aydın
 
Toplam 284 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2146-698X