Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI Öz   PDF   PDF (English)   PDF
Cemal Bıyık, H. Hulusi Acar, Ayşe Yavuz
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN GELİŞMESİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN ROLÜ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hicabi Cındık, İlker Akyüz, Hasan Serin
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ORMAN YOLLARINDA HİDROLİK SANAT YAPILARININ İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Erhan Çalışkan, H. Hulusi Acar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 A9 (ARTVİN) KARESİ İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Öz   PDF (English)
Özgür Eminağaoğlu, Rahim Anşin
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 ACARA BİTKİSEL KAYNAKLARININ GIDA VE İLAÇ ENDÜSTRİLERİNDE KULLANIMI Öz   PDF (English)
Akaki Bajalidze, Nodar Mamuladze, Ia Apakidze
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ACARA SUBTROPIKAL BÖLGESİNDE YETİŞEN, AMORTİZE OLUNMUŞ VE GENÇ MANDALIN “UNSHIU” BİTKİLERİN MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF (English)
L. Ebralidze, N. Lomtatitdze, Ş. Lamparadze, L. Gorgiladze, N. Alasania
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Alpin kayalık habitatlardaki doğal bitki taksonlarının bitkisel tasarımlardaki fonksiyonları bakımından değerlendirilmesi Öz   PDF
Derya Sarı, Cengiz Acar
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 ANDIZ (Arceuthos drupacea (Labill.) Ant. et. Kotschy.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ, DİĞER TOHUM VE FİDAN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİT VE ÖNERİLER Öz   PDF (English)
H. Cemal Gültekin, Ü. Gülşan Gültekin, Alime Divrik
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ANNOSUM KÖK VE ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ABİES BORNMÜLLERİANA VE ABIES CILICICA MEŞCERELERİNDE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ Öz   PDF (English)
H.T. Doğmuş Lehtijarvi, A. Lehtijarvi, F. Oskay, A.G. Aday, M. Karadeniz
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi Öz   PDF
Gökberkhan Kumaş, Aydın Kahriman
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Antalya –Konyaaltı Kent Parkları Donatı Elemanları Tasarımlarının Kullanıcı Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Öz   Tam Metin
Reyhan Erdoğan, Hilmi Ekin Oktay, Ceren Yıldırım
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Aralama Şiddeti ve Gövde Sınıfının Dar Yapraklı Dişbudakta (Fraxinus angustifolia Vahl.) Su Sürgünü Oluşumuna Etkisi Öz   PDF (English)   PDF
Emrah Çiçek, Faruk Yılmaz, Ali Kemal Özbayram, Tarık Çitgez
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 ARTVİN- BORÇKA CAMİLİ BİYOSFER REZERV ALANINDAKİ EKOTURİZM POTANSİYELİNİN ORMAN KÖYLÜLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN İRDELENMESİ Öz   PDF (English)
İnci Zeynep Aydın, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin İli Arazisinin Topografik ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Tespiti ve Bu Özelliklerin Arazi Örtüsü ile İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Ayşe Yavuz Özalp, Halil Akıncı, Sebahat Temuçin
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ARTVİN İLİ EKONOMİSİNDE ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ Öz   PDF (English)
Mustafa Fehmi Türker, Atakan Öztürk
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ARTVİN İLİ ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ Öz   PDF (English)
Devlet Toksoy, Hüseyin Ayaz, Gökhan Şen
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin İlinde Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması Öz   PDF   PDF (English)
Mehmet Arif Özyazıcı, Orhan Dengiz, Mustafa Sağlam
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ARTVİN İLİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI Öz   PDF (English)
Sertaç Güngör, Tülay Cengiz
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ARTVİN- KAFKASÖR YÖRESİNDEKİ BİR DOĞU LADİNİ (Picea orientalis L. Link)-DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana) KARIŞIK MEŞCERESİNDE DOĞAL GENÇLEŞTİRMENİN İRDELENMESİ Öz   PDF (English)
Ali Ömer Üçler, Ali Demirci, Zafer Ölmez, Sinan Güner
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Kent Ormanının Rekreasyon Olanakları ve Kullanıcı Tercihlerinin İrdelenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Oğuz Kurdoğlu, Ertan Düzgüneş
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinin Nitelik ve Niceliksel Durumunun Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Emine Seda Arslan Muhacir, Ayşe Yavuz Özalp
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ARTVİN KUŞ FAUNASI Öz   PDF (English)
Temel Göktürk, Taner Artvinli, Faruk Bucak
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ARTIRMALI SATIŞLARINA KATILAN MÜŞTERİLERİN TALEP VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF   PDF (English)
Atakan Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri Öz   PDF
Hacı Ahmet Yolasığmaz, Burak Çavdar, Rahmi Yılmaz, Ufuk Demirci, İnci Zeynep Aydın
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEKİ ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ARAÇLARININ VERİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
H. Hulusi Acar, Saliha Ünver, Mimar Sinan Özkaya
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 ARTVİN YÖRESİ POTANSİYEL EROZYON SAHALARI İLE AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ Öz   PDF (English)
Aşkın Göktürk, Zafer Ölmez, Fatih Temel, Ömer Öncül
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Artvin Yöresinde Odun Hammaddesi Üretim ve Fidanlık-Ağaçlandırma İşçilerinin İzometrik Kuvvet Değerlerinin ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF   PDF (English)
Habip Eroğlu, Rahmi Yılmaz, Hamit Cihan, Yıldırım Kayacan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ARTVİN YÖRESİNDE URUS MIII ORMAN HAVA HATLARI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ DİKİLİ AĞAÇLARA VE FİDANLARA VERDİĞİ FİZİKSEL ZARARLARIN MEVSİMSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF (English)
Habip Eroğlu, Ufuk Özcan Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 ARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISI, ORMAN ALANLARI, AĞAÇ SERVETİ VE ORMANCILIK ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF (English)
Turan Yüksek, Zafer Ölmez
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 ARTVİN-ATİLA (HATİLLA) VADİSİ MİLLİ PARKININ VEJETASYON YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Rahim Anşin, Zafer Cemal Özkan, Özgür Eminağaoğlu
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): 2006-2 ASETİLLENDİRİLMİŞ LADİN YONGALEVHALARININ ESMER ÇÜRÜKLÜK MANTARINA (Coniophora puteana) KARŞI DAYANIKLILIĞI Öz   PDF (English)
Eylem Dizman, Ümit Cafer Yıldız, Sibel Yıldız, Mustafa Aslan, Ali Temiz, Engin Derya Gezer
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 ATIK KAĞIT KULLANAN KAĞIT-KARTON FABRİKALARINDA ORTAYA ÇIKAN MİKROBİYOLOJİK SORUNLAR Öz   PDF (English)
Sami İmamoğlu, Celil Atik, Arif Karademir
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): 2006-2 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KAĞIT VE KARTON ENDÜSTRİSİ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, İbrahim Yıldırım
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİN YONGA LEVHA DIŞ TİCARETİ Öz   PDF (English)
İlker Akyüz
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Türkiye Öksin Alanındaki Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanları Örneği Öz   PDF (English)   PDF
Münevver Arslan, M. Ümit Bingöl, Neslihan Erdoğan
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 AYDINLATMANIN PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIM ALANLARI Öz   PDF (English)
Çiğdem Sakıcı, Mustafa Var
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Azerbaycan’da Az Çalışılmış Hortobiont Böcek Gruplarının (Coleoptera: Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Oedemeridae) Tür Kompozisyonları Öz   PDF   PDF (English)
Ilhama Gudrat Kerimova, Ellada Aghamelik Huseynova
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 BAKIR İÇEREN EMPRENYE MADDELERİNİN ODUNLA OLAN ETKİLEŞİMİ Öz   PDF (English)
Ali Temiz, Ümit Cafer Yıldız, Engin Derya Gezer, Sibel Yıldız, Eylem Dizman
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 BAKIR, KROM VE ARSENİĞİN ATIL HALDEKİ CCA İLE EMPRENYELİAĞAÇ MALZEMELERDEN UZAKLAŞTIRILMASI (REMİDASYON) Öz   PDF (English)
Engin Derya Gezer, Ümit Cafer Yıldız, Ali Temiz, Sibel Yıldız, Eylem Dizman
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 BAKIRA TOLERANSLI MANTARLARIN ÇÜRÜKLÜK MEKANİZMASI Öz   PDF (English)
Engin Derya Gezer, Ümit Cafer Yıldız, Ali Temiz, Sibel Yıldız, Eylem Dizman
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Başkonuş ve Tekir Yaylasında (Kahramanmaraş) Pieridae (Lepidoptera) Faunası ve Dağılımı Üzerine Araştırma Öz   PDF   PDF (English)
Ökkeş Akın Boylu, Cengiz Bahadıroğlu, Hakan Bozdoğan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Batı Karadeniz Yöresi Sarıçam Meşcerelerinde Kütük Çapı-Göğüs Çapı İlişkileri Öz   PDF (English)   PDF
Muammer Şenyurt
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya’daki (Türkiye) Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi Öz   PDF   PDF (English)
Ahmet Zafer Tel
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 BAZI MERA AMENAJMANI TERİMLER VE TANIMLAMALARI Öz   PDF (English)
Turan Yüksek, Filiz Yüksek, Özgür Eminağaoğlu
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri Öz   PDF
Hakan Keskin, Nihat Dağlıoğlu
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bazı Yerli Ağaç Türü Diri Odunlarının Coptotermes formosanus Termitine Karşı Doğal Dayanıklılığı Öz   PDF (English)   PDF
Cihat Taşcıoğlu, Mesut Yalçın, Mürşit Tufan, Caglar Akçay
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Farklı Çinko Konsantrasyonlarının Total Protein, Hidrojen Peroksit İçeriği ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Esra Koç, Ayşen Sülün Üstün, Yeliz Kaşko Arıcı
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 BİTKİ KORUMA HAKKINDA ÇİFTÇİLERİN EĞİTİM SEVİYELERİNİN ARTIRILMASI Öz   PDF (English)
Miranda Tserodze, Nikoloz Meskhi
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bitkilendirme Tasarım Kriterleri Bağlamında Doğal Türlerin Kentsel Boşluk Alanlarında Değerlendirilmesi: Bartın, Türkiye Öz   PDF ()   PDF (English)   PDF
Banu Bekci, Mustafa Var, Gaye Taşkan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 BİTKİLENDİRME TASARIMI EĞİTİMİNDE ÜÇ BOYUTLU ANLATIM TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF (English)
Banu Çiçek Kurdoğlu, Banu Karaşah, Derya Sarı, Hilal Yılmaz, Özgür Kamer Aksoy
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk ve Form; Çınar (Platanus orientalis) ve Sığla (Liquidambar orientalis) Kullanımında Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tercihleri Öz   PDF   PDF (English)
Selma Kösa, Meryem Atik
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Bitkisel Yağların Ahşap Koruyucu Bir Madde Olarak Kullanılabilirliği Öz   PDF   PDF (English)
Eylem Dizman Tomak, Ümit Cafer Yıldız
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 BİYOKÜTLE ENERJİSİ VE ENERJİ ORMANCILIGI Öz   PDF (English)
Fahrettin Tilki, Emrah Çiçek
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 BODUR ARDIÇ (Juniperus communis L. subsp. nana Syme.), DİKEN ARDIÇ (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus) VE SABİN ARDIÇTA (Juniperus sabina L.) TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE FARKLI EKİM ZAMANLARININ ETKİSİ Öz   PDF (English)
H. Cemal Gültekin, Alamettin Bayav
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) TOHUMLARINA EKİMDEN ÖNCE UYGULANABİLECEK BAZI BASİT SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN ÇİMLENMEYE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Öz   PDF (English)
H. Cemal Gültekin, Süleyman Gülcü, Ü. Gülşan Gültekin, Alime Divrik
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 BUĞDAY (Triticum aestevum L.) SAPI SODA-OKSİJEN KAĞIT HAMURUNUN KİMYASAL VE KRİSTAL YAPISI İLE OPTİK ÖZELLKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz   PDF (English)
Esat Gümüşkaya, Zehra Serin, Sedat Ondaral, Derya Ustaömer
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 BUHARLAMA İŞLEMİ YAPILMIŞ LADİN (Picea orientalis L.) ODUNUNUN BAZI FİZKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞMELER Öz   PDF (English)
İsmail Aydın, Semra Çolak
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Buharlamanın Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis dehn.) Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Öz   Tam metin
Hüseyin Tan, Nurgül Ay, Davut Bakır, Mürşit Tufan, Hüseyin Peker
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Büyük baraj projeleri ve bağlantılı yol inşaatları sonucunda Çoruh Nehri Havzasında oluşan arazi kayıplarının ve tahribatlarının belirlenmesi Öz   PDF
Saim Yıldırımer, Mehmet Özalp, Esin Erdoğan Yüksel
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): 2007 BÜYÜKÇAY HAVZASI (ÇANKIRI) TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE HARİTALANMASI Öz   PDF   PDF (English)
Orhan Dengiz, Ceyhun Göl, Oğuz Başkan
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 ÇANKIRI KENTİ PARK VE BAHÇELERİNDEKİ AĞAÇ VE ÇALI TÜRLERİ Öz   PDF (English)
Ebru Gül, Gökhan Abay, Nazan Kuter
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Çay (Camellia sinensis) alanlarının peyzaj değeri Öz   PDF
Nilgün Güneroğlu, Cengiz Acar
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Çay posası ve ahır gübresi ilavesinin Borçka barajı rezervuar sahasında biriken sedimentin bitkisel üretim potansiyeline etkisinin belirlenmesi Öz   PDF
Bülent Turgut, Bahtiyar Köse
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Çayır üçgülünde (Trifolium pratense L.) karakterizasyon çalışmaları Öz   PDF
Celalettin Aygün, Murat Olgun
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 CCA (Bakır, Krom, Arsenik) ELEMENTLERİNİN TOPRAKTA HAREKETLERİ Öz   PDF (English)
Engin Derya Gezer, Turan Yüksek, Ümit Cafer Yıldız
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 CCA (Bakır, krom, arsenik) EMPRENYE MADDESİNİN YIKANMA MEKANİZMASI Öz   PDF (English)
Engin Derya Gezer, Ümit Cafer Yıldız, Ali Temiz, Sibel Yıldız, Eylem Dizman
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 CCA’NIN KIZILAĞAÇ ODUNUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF (English)
Ali Temiz, Ümit Cafer Yıldız, Engin Derya Yıldız, Sibel Yıldız, Eylem Dizman
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ÇEŞİTL BORLU BİLEŞİKLERİN OKALİPTUS (Eucalyptus Camaldulensis Dehn.) ODUNUNUN BOYUTSAL STABİLİZASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF (English)
Hüseyin Tan, Mehmet Özbayram, Hüseyin Peker, Ümit Cafer Yıldız
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri Öz   PDF   PDF (English)
Abdi Atılgan, Hüseyin Peker
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Çevre Ahlakı ve İnsan Öz   Tam metin
Kemal Göz
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cinara curvipes (Patch, 1912) (Hemiptera; Aphididae) as new aphid species for Turkish aphidofauna Öz   PDF (English)
Gazi Görür, Azize Toper Kaygın, Özhan Şenol, Hayal Akyıldırım Beğen
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 ÇOCUĞA ÖZGÜVEN KAZANDIRMADA ÖNEMLİ BİR İLKE; ÇOCUK OYUN ALANLARINDA GÜVENLİK Öz   PDF (English)
Zöhre Bulut, Çiğdem Kılıçaslan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 ÇOK AMAÇLI PLANLAMANIN KAVRAMSAL ÇATISI VE ÖRNEK UYGULAMA Öz   PDF (English)
Mehmet Mısır
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 ÇORUH NEHRİ’NDE BULUNAN BALIK TÜRLERİNİN SICAKLIK, OKSİJEN, BESİN VE HABİTAT İSTEKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER Öz   PDF (English)
Bilal Akbulut
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ÇUKUR ÜRETİM ALANINDA BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF (English)
Tolga Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dactylorhiza urvileana’nın in vitro asimbiyotik çimlendirilmesi ve fidelerinin oluşturulması Öz   PDF
Ersan Bektaş
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dağlık Arazide Farklı Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Orman Toprağının Sıkışmasına Etkisi Öz   PDF (English)   PDF
Habip Eroğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 DEĞİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI Öz   PDF
H. Hulusi Acar, Selçuk Gümüş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Değişik Tarımsal Atıkların Bazı Kültür Mantarı Türlerinin Besin Değerleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Sevda Kırbağ, Volkan Korkmaz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 DENDROKRONOLOJİK ÇALIŞMALARDA AĞAÇLARIN SEÇİMİ VE YILLIK HALKA ÖLÇÜMLERİ Öz   PDF (English)
Sefa Akbulut, Zafer Cemal Özkan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını’nın (Fagus orientalis Lipsky.) Odun-Su İlişkileri Üzerine Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Elif Topaloğlu, Nurgül Ay, Lokman Altun
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Determination of antioxidant and antimicrobial properties of Eremurus spectabilis Bieb. Öz   PDF (English)
Burak Bircan, Sevda Kırbağ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Determination of appropriate education program for participation of local authorities for controlling of hunting and game management: A case study on East Anatolia Öz   PDF (English)
Ahmet Tolunay, Özden Yalçın, Nihat Güldaş, Çetin Semerci, Mehmet Akif Okutucu, Cevdet Ağyürek
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Determining surface water and bed sediment quality of Lake Kopa Öz   PDF (English)
Nurgul Kazangapovaa, Sofiya Romanovab, Ongarbek Alipbekiс, Oksana Ponomarenkob, Andrei Batsanovc
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 DEVELOPING DOUBLE-ENTRY TREE VOLUME TABLE FOR ASH IN TURKEY Öz   PDF (English)
Nuray Mısır, Mehmet Mısır
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN GRUPLANDIRILMASINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI Öz   PDF   PDF (English)
Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 DEVLET ORMAN İŞSLETMELERİNDE FAUSTMANN FORMÜLÜ YARDIMIYLA ARAZİ DEĞERİNİN HESAPLANMASI Öz   PDF
Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dış ortam koşullarında bazı poliüretan esaslı üst yüzey sistemlerinin odun yüzeyini koruma performansı Öz   PDF
Özlem Özgenc
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ Öz   PDF (English)
Zehra Eminağaoğlu, Sonay Çevik
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğal Meralanrdan Toplanan Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Celalettin Aygün, Murat Olgun
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu alıcı (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim alanı, ekim zamanı ve bazı önişlemlerin etkilerinin araştırılması Öz   PDF
Aşkın Göktürk, Serkan Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 DOĞU KARADENİZ BÖLGES BAZI KİVİ PLANTASYON ALANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF (English)
İbrahim Turna, Zeki Yahyaoğlu, Ayça Arslan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN-KÖYLÜ İLİŞKİLERİ Öz   PDF (English)
Devlet Toksoy, Hüseyin Ayaz, Gökhan Şen, Sezgin Özden
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN GÜMRÜKLER DÜZEYİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN İTHALAT VE İHRACAT DURUMUNUN İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hicabi Cındık, Hasan Serin, İlker Akyüz
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ Öz   PDF (English)
Hakan Akyıldız, Abdulkadir Malkoçoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN HAMMADDE TERCİHLERİ VE TEDARİK SORUNLARI Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hasan Serin, İlker Akyüz, Hicabi Cındık
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ Öz   PDF (English)
Aydın Tüfekçioğlu, Sinan Güner, Fahrettin Tilki
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF (English)   PDF
Aydın Kahriman, Hakkı Yavuz
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu Karadeniz sahil şeridinin önemli zararlısı Ricania simulans (Walker,1851) (Hemiptera: Ricaniidae)’ın mücadelesi üzerine araştırmalar Öz   PDF
Temel Göktürk, Ahmet Mıhlı
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky) yükseltiye bağlı olarak transpirasyon, yaprak buhar basınç açıklığı ve yaprak su potansiyeli değişimi Öz   PDF
Fatih Bayraktar, Fahrettin Tilki
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu Ladini Meşcerelerinde Hacim Artımının Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tabloları Kullanılarak Meyer’in Enterpolasyon Yöntemi’ne Göre Hesaplanması Öz   PDF   PDF (English)
Turan Sönmez, Selin Çakıroğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 DOGU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) MEŞCERELERİNDE SIKLIK BAKIMI Öz   PDF
Ali Demirci
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) ODUNUNDA BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN GEÇİT ASPRASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Hamiyet Şahin
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) TOHUM MEŞCERELERİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF (English)
İbrahim Turna
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 DUGLAS GÖKNARI (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) TÜRÜNÜN YONGA LEVHA ÜRETİMİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ Öz   PDF (English)
Gökay Nemli, Nurgül Ay, Hamiyet Şahin
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 DUGLAS (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ODUNUNUN JANKA SERTLİK DEĞERİ Öz   PDF (English)
Nurgül Ay
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): 2007 DÜNYADA DOĞAYI KORUMA HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve GÜNCEL BOYUTU Öz   PDF (English)
Oğuz Kurdoğlu
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF (English)
Candan Kuş Şahin, Sibel Akten, Ulvi Erhan Erol
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 EKONOMİK KRİZİN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hasan Serin, İlker Akyüz, Hicabi Cındık
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Elazığ-Malatya çevresinde yetişen Terfezia ve Picoa trüf türlerinin mikorizal ilişkileri ile in situ ve ex situ koruma durumunun tespit edilmesi Öz   PDF
Mehmet Akyüz, Sevda Kırbağ, Yasemin Gürhan, Burak Bircan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Emprenye Maddelerinin Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odununun Fiziksel Özelliklerine Etkileri Öz   Tam Metin
Selahattin Bardak, Hüsnü Yel, Davut Bakır, Hüseyin Peker
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Enzimatik muamele ile doğu ladini (Picea orientalis l.) diri odununun geçirgenliğinin arttırılması Öz   PDF
Sefa Durmaz, Ümit Cafer Yıldız
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi Öz   PDF   PDF (English)
Hilal Turgut
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi Öz   PDF ()   PDF   PDF (English)
Elif Akpınar Külekçi, Yahya Bulut
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 ERZURUM TARİHİ KENT MERKEZİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI Öz   PDF (English)
Hilal Turgut, Pervin Yeşil, Ömer Atabeyoğlu, Hasan Yılmaz
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 EŞİT YAŞLI SAF VE KARIŞIK DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE SON ON YILLIK ÇAP ARTIMININ İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Turan Sönmez, Abdurrahman Şahin
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Eskişehir ve Çevresindeki Bazı Tarım Alanlarındaki Tarla Yabancı Otlarının Florası Öz   PDF (English)   PDF
Asuman Söker, Onur Koyuncu, Ömer Koray Yaylacı, Süleyman Tokur
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 FAALİYETİ BİTMİŞ TAŞ OCAKLARININ YENİDEN REHABİLİTE EDİLMESİ VE DOĞAYA KAZANDIRILMASI Öz   PDF (English)
Yasemin Cındık, Cengiz Acar
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 FARKLI İLGİ GRUPLARININ ORMAN KAYNAKLARINA VE ORMAN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği Öz   PDF (English)
Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme Öz   PDF
Süleyman Gülcü, İsmail Çelik
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Farklı Uzunluktaki İki Yamaçtan Oluşan Yüzeysel Akış ve Askıda Sedimentin Parsel Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Hüseyin Şensoy, Ömer Kara
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Farklı Yetiştirme Ortamı ve Polietilen Tüp Boyutunun Kapari (Capparis ovata Desf.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Zafer Ölmez, Erkan Akın, Aşkın Göktürk
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Fidan Tipi ve Dikim Zamanının Erzurum-Tortum Yöresinde Sarıçamın (Pinus sylvestris L.) Dikim Başarısına Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Vedat Aytaş, Fahrettin Tilki
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 FİĞ SAMANI VE AHIR GÜBRESİ UYGULAMALARININ TOPRAK AŞINIM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF (English)
Bülent Turgut, Ekrem Lütfi Aksakal
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Fındık Kabuklarının Polipropilen Esaslı Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi Öz   PDF   PDF (English)
Selçuk Akbaş, Mürşit Tufan, Türker Güleç, Cihat Taşçıoğlu, Hüseyin Peker
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Fırtına Havzası’nın Yukarı Bölümlerinde Yürütülen Yaylacılık Faaliyetlerinin Zamansal Değişiminin İrdelenmesi Ve Bazı Çevresel Sorunların Tespiti Öz   PDF   PDF (English)
Mehmet Özalp, Ercan Sütlü
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Flotasyon Süresinin Mürekkep Giderme İşlemi ve Hamur Kalitesine Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Sami İmamoğlu, Emrah Peşman
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Gençlik Parkında Kullanılan Açık Alan Heykellerine Yönelik Park Kullanıcılarının Görsel Algıları Öz   PDF (English)   PDF
Ahmet Tugrul Polat, Banu Öztürk Kurtaslan, Esra Peker
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Genetic diversity in Prunus spinosa L. – challenges in the use of autochthonous sources Öz   PDF (English)
Klaus Eimert
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 GÖLLER YÖRESİ BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) ORİJİNLERİNİN MORFOLOJİK FİDAN KALİTE KRİTERLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF (English)
Süleyman Güçlü, H. Cemal Gültekin
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Google Earth Yardımı İle Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Muğla-Namnam Orman İşletme Şefliği Örneği) Öz   PDF (English)   PDF
Ayhan Ateşoğlu
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Cadde Ağaçlandirmasinda Farkli Bitkisel Tasarim Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF   PDF (English)
Hilal Turgut, Ömer Atabeyoğlu, Hasan Yılmaz, M. Akif Irmak
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 GÜLEZ YÖNTEMİNE GÖRE KAFKASÖR KENT ORMANININ REKREASYONEL POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF (English)
Hilal Yılmaz, Banu Karaşah, Esin Erdoğan Yüksel
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): 2007 GÜMÜŞHANE-TRABZON KARAYOLU GÜZERGAHI PEYZAJ DEĞERLERİNİN İRDELENMESİ Öz   PDF (English)
Nurhan Koçan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 GÜNEY- BATI GÜRCİSTANDA KIZILTOPRAK ARAZİLERİNİN KİMYASAL İÇERİKLERİNE ZEOLİTİN ETKİSİ Öz   PDF (English)
N. Kiknadze, M. Kiknadze, N. Lomtatidze, N. Alasania
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 HEMŞİN YÖRESİNDE İKİ ANIT DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) Öz   PDF (English)
Sefa Akbulut, Oytun Emre Sakıcı, Zafer Cemal Özkan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 HIZLI KIRSAL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: ALPAĞUT KÖYÜ ÖRNEĞİ (SEBEN, BOLU) Öz   PDF (English)
Tülay Cengiz, Hayran Çelem
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Hizmet Ömrünü Doldurmuş Emprenyeli Ağaç Malzemenin Geri Dönüşüm Yöntemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Öz   Tam metin
Cihat Taşçıoğlu, Mürşit Tufan
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 İÇ MEKANLARIN BİTKİSEL TASARIMINA UYGUN BAZI SAKSILI SÜS BİTKİLERİNDE BÜYÜMEYİ ENGELLEYİCİ (BODURLAŞTIRICI) MADDELERİN KULLANIMI Öz   PDF (English)
Nilüfer Seyidoğlu, Murat Zencirkıran
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Investigation of antioxidant activity of some fruit stem barks in the Eastern Black Sea Region Öz   PDF (English)
Aytaç Güder
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 IPS TYPOGRAPHUS (L.) (COL.: SCOLYTIDAE) MÜCADELESİNDE IPSOWIT® , IPSTYP® VE TYPOSAN® FEROMON PREPARATLARI ETKİ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF (English)
Temel Göktürk, Erol Akkuzu, Yaşar Aksu
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi İran bahçe sanatının ve tasarım özelliklerinin araştırılması Öz   PDF
Sima Pouya, Öner Demirel
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 JAPONYA ORMANLARI VE ORMANCILIĞI Öz   PDF (English)
Turan Yüksek
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kabin Tipi Demonte Mobilyalarda Birleştirmelerin Eğilme Momenti Üzerine Kavela ve Minifiksin Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Nurdan Çetin Yerlikaya
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kabin Tipi Demonte Mobilyalarda Kavelalı Minifiks Köşe Birleştirmelerde Eğilme Momenti Üzerine Minifiksler ve Parça Kenarları Arasındaki Uzaklıklarının Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Abdulkadir Malkoçoğlu, Nurdan Çetin Yerlikaya
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kadmiyumun biber (Capsicum annuum L.) fidelerinde fenilalanin amonyum liyaz aktivitesi ve lipid peroksidasyonu üzerine etkisi Öz   PDF
Esra Koç, Cemil İşlek
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ-ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF (English)
Hasan Ayyıldız, Devlet Toksoy
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 KAPLAMA KURUTMA İŞLEMİNDE YÜZEY İNAKTİVASYONU VE YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİLERİ Öz   PDF (English)
İsmail Aydın
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 KAPLANMIŞ LEVHA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA VE İŞLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR Öz   PDF (English)
Gökay Nemli, Samet Demirel
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Karabük İli Buprestidae, Cerambycidae ve Curculionidae (Coleoptera) Türleri Üzerinde Faunistik Çalışmalar Öz   PDF (English)   PDF
Göksel Tozlu, Mert Yardibi
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 KARAÇALI (Paliurus spina-christi Mill.) VE NAR (Punica granatum L.) TOHUMLARININ ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF (English)
Fahrettin Tilki, Asım Kebeşoğlu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ Öz   PDF (English)
Kemal Üçüncü
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇAY TARIMINDA YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK BAMBU Öz   PDF (English)
Devlet Toksoy, Mustafa Var
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 KENDİR ODUNSU ÖZ KISMINDAN ELDE EDİLEN KARBONHİDRAT BİLEŞENLERİNİN KRİSTAL YAPI ÖZELLİKLERİNİN FT-IR SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Öz   PDF (English)
Esat Gümüşkaya
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kent Ağaçlarının İşlevleri, Koruma Önemi ve Değer Belirleme Yaklaşımları Öz   PDF
Hüseyin Dirik, Reyhan Erdoğan, Hande Sanem Altınçekiç, Hakan Altınçekiç
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 KENT İÇİ İSTİNAT DUVARLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ Öz   PDF (English)
Özge Volkan Aksu, Cengiz Acar
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI Öz   PDF (English)
Fahrettin Tilki, Sinan Güner, Aydın Tüfekçioğlu
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kent Ormanlarının Kavramsal Hukuksal ve Çevresel Boyutuyla Değerlendirilmesi Öz   Tam metin
Oğuz Kurdoğlu, Ertan Düzgüneş, Banu Çiçek Kurdoğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 KENTSEL AÇIK ALANLARIN KULLANICI GEREKSİNİMLERİNE GÖRE TASARIMI Öz   PDF (English)
Zerrin İnan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kentsel Yaya Alışveriş Sokaklarında Geçirgenlik Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Kunduracılar Caddesi Örneği Öz   PDF   PDF (English)
Aysel Yavuz, Nilgün Kuloğlu
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Öz   PDF   PDF (English)
Onur Koyuncu, Hasan Hüseyin Dere, Ömer Koray Yaylacı, Derviş Öztürk, Kurtuluş Özgişi, Okan Sezer, Filiz Savaroğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 KIRSAL KALKINMADA ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) YÖNTEMİNİN KULLANIMI Öz   PDF (English)
Tülay Cengiz, Hayran Çelem
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): 2007 KIRSAL KALKINMADA YENİ BİR YAKLAŞIM KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEORİK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF (English)
Hüseyin Çeken, Levent Karadağ, Taner Dalgın
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kısa Dalga Boylarında Uygulanan (254-366nm) UV Işınımının Geri Dönüştürülen ve Ağartılan Atık Gazete ve Magazin Kâğıdı Hamurlarının Renk Değerleri Üzerine Etkisi Öz   Tam metin
Emrah Peşman, Hüseyin KIRCI, Evren Ersoy Kalyoncu
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 KLASİK BİYOKÜTLE TAHMİN YÖNTEMLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR Öz   PDF (English)
Oytun Emre Sakıcı, İlker Ercanlı, Aydın Kahriman
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 KOLLER K300 ORMAN HAVA HATTI İLE BÖLMEDEN ÇIKARMADA ÇALIŞMA VERİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF (English)
Sadık Çağlar, H. Hulusi Acar
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kontrplaklarda Yapışma Direnci Modellenmesinde Meta-Buluşsal Yapay Sinir Ağları Tekniklerinin Kullanılması Öz   PDF   PDF (English)
Cenk Demirkır, Hamdi Tolga Kahraman, Gürsel Çolakoğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 KONTRPLAKLARIN YAPI MAKSATLI KULLANIM ALANLARI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Öz   PDF (English)
Cenk Demirkır
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Konut Mutfak Dolaplarında Tercih Edilen Kapak Modelleri: Artvin İli Örneği Öz   PDF   PDF (English)
Abdi Atılgan, Kadir Kayahan, Dursun Kemal Bayraktar, Nadir Ersen
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 KRAFT KAĞIT HAMURU FABRİKASI KİMYASAL GERİ KAZANMA ÜNİTESİNDE OLUŞAN ANORGANİK ATIĞIN (KİREÇ ÇAMURU) ORMAN YOLU STABİLİZASYONUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF (English)
Habip Eroğlu, Sami İmamoğlu, H. Hulusi Acar
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kuraklık Stresine Karşı Borun Antioksidant Enzimlere Etkisi Öz   PDF (English)   PDF
Mahmut Doğan, Aslıhan AVU
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kurtdüzü Sırtları (Bitlis) Ekosistemlerindeki Bazı Tohumlu Bitkiler Ve Bunların Mikrofungusları Öz   Tam metin
Emel Göçmen, Mecit Vural, Elşad Hüseyin, Faruk Selçuk
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 KÜRTÜN (GÜMÜSHANE) – ÖRÜMCEK ORMANLARINDAKİ DOGU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana)’NIN DENDROKRONOLOJİSİ Öz   PDF (English)
Zafer Cemal Özkan, Sefa Akbulut
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kurutma, Çimlendirme Sıcaklığı ve Saklamanın Göl Soğanı (Leucojum aestivum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Emrah Çiçek, Bilal Çetin, Ali Kemal Özbayram, Hasan Türkyılmaz
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Arazi Kullanım Sınıflarının Tespiti ve Erozyon Riskinin Değerlendirmesi Öz   PDF   PDF (English)
Turgay Dindaroğlu, Mustafa Yıldırım Canbolat
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 LAMİNAT MALZEMELER Öz   PDF (English)
Gökay Nemli, İbrahim Öztürk, Aytaç Aydın
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 LAMİNAT MALZEMELERDE DİZAYN SEÇENEKLERİ Öz   PDF (English)
Gökay Nemli, Aytaç Aydın, İbrahim Öztürk
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Laminat Parkede Bazı Yanmayı Geciktirici Kimyasalların Beyaz ve Esmer Çürüklük Mantarlarına Karşı Direncinin Araştırılması Öz   PDF   PDF (English)
Ferhat Özdemir, Ahmet Tutuş, Selim Şen
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ Öz   PDF (English)
Nurgül Ay, Hamiyet Şahin
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Öz   PDF (English)
Nurgül Ay, Hamiyet Şahin
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 MELAMİN-ÜRE FORMALDEHİT (MÜF) İLE ÜRETİLMİŞ OKUME KONTRPLAKLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ORTA TABAKADA KULLANILAN AĞAÇ TÜRÜNÜN ETKİSİ Öz   PDF (English)
Cenk Demirkır, Gürsel Çolakoğlu, İsmail Aydın, Semra Çolak
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Meşcere Kuruluşu Araştırmaları Üzerine Silvikültürel Bir Değerlendirme Öz   PDF (English)   PDF
Musa Genç, Esra Kasarcı, Canpolat Kaya
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 MOBİLYA SATIŞ MAĞAZALARINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF (English)
İlker Akyüz
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Mobilya Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları Öz   PDF
Nadir Ersen, Muhammet Ardıç, İlker Akyüz, Hüseyin Peker, Selahattin Bardak
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Model Predicts a Future Pine Processionary Moth Risk in Artvin and Adjacent Regions Öz   PDF (English)
Kahraman İpekdal, Damla Beton
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Mutfak Mekânında Kullanılan Tezgâh Malzemelerinin Kullanıcı Tercihleri Açısından İncelenmesi Öz   PDF (English)   PDF
Filiz Tavsan, Pınar Küçük
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 ODUN HAMMADDESİ TAŞIMACILIĞINDA META-SEZGİSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI Öz   PDF (English)
Erhan Çalışkan, H. Hulusi Acar, Abdullah E. Akay
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİM ÇALIŞMALARININ ODUN KALİTE SINIFLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Öz   PDF (English)
Saliha Ünver, H. Hulusi Acar
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 ODUN KÖKENLİ ATIKLARIN LEVHA ENDÜSTRİSİNDE YENİDEN KULLANIM İMKANLARI Öz   PDF (English)
Cenk Demirkır, Semra Çolak
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ODUN KOMPOZİTLERİNİN KORUYUCU MADDELERLE EMPRENYE EDİLEBİLME OLANAKLARI Öz   PDF (English)
Engin Derya Gezer, Ümit Cafer Yıldız, Ali Temiz, Sibel Yıldız
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 ODUN ÖZELLİKLERİ VE YÜZEY İŞLEMLERİNE ETKİLERİ Öz   PDF (English)
Abdulkadir Malkoçoğlu, Turgay Özdemir, Nurdan Arz
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ODUN YÜZEYLERİNDE PÜRÜZLÜLÜK VE PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Öz   PDF (English)
İsmail Aydın, Gürsel Çolakoğlu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Odun Yüzeylerinin Bazı Yeni Nesil Emprenye Maddeleri ve Üst Yüzey İşlemleri ile Açık Hava Etkilerine Karşı Korunması Öz   PDF   PDF (English)
Ozlem Ozgenc, Ümit Cafer Yıldız, Sibel Yıldız
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 ODUNUN FOTODEGREDASYONU Öz   PDF (English)
Ali Temiz, Ümit Cafer Yıldız, Hüseyin Kırcı, Engin Derya Gezer, Sibel Yıldız
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Okaliptüs, Kayın ve Kavak Soyma Kaplamaları ile Üretilen Tabakalı Kaplama Kerestelerin (TKK) Bazı Fiziksel Özellikleri Öz   PDF   PDF (English)
Bekir Cihad Bal, İbrahim Bektaş
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orijin ve Tohum Büyüklüğünün Quercus pontica Fidanlarının Yaşama Yüzdesi ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Yusuf Aksu, Fahrettin Tilki
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilinç Düzeyinin İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği Öz   PDF   PDF (English)
Mehmet Pak, Hasan Berber
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): 2006-2 ORMAN KONUMSAL VERİ TABANININ TASARIMI, KURULMASI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ Öz   PDF (English)
Turan Sönmez, Selahattin Köse
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF (English)   PDF
Atakan Öztürk
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman Mühendislerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF (English)   PDF
Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Fatma Sönmez
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama Öz   Tam Metin
İsmail Şafak, Taner Okan
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ORMAN SUÇLARININ NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA (KARADERE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ) Öz   PDF (English)
Gökhan Şen, Sabri Ünal
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNDE OTOMASYON ARAŞTIRMALARI Öz   PDF (English)
İsmail Aydın
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNİN İZLENMESİ (DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF (English)
Tarık Gedik, Canberk Batu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örnegi) Öz   PDF
Hicabi Cındık, Yener Top, Selman Karayılmazlar, Kadri Cemil Akyüz
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI Öz   PDF (English)
Tarık Gedik, Kadri Cemil Akyüz, Derya Ustaömer
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN FİNANSAL YAPISININ İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Çiğdem Cavrar, İbrahim Yıldırım, İlker Akyüz
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 ORMAN ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIĞINDA ENİYİLEME YÖNTEMLERİ Öz   PDF (English)   PDF ()
Selçuk Gümüş
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orman yangınına hassas bölgelerde arazöz ile müdahale oranının belirlenmesi (Bartın Orman İşletmesi örneği) Öz   PDF
Ayhan Ateşoğlu, Kenan Melemez, Beyruni Uğur
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ORMAN YOLLARI ÜZERİNDE ODUN HAMMADDESİ NAKLİYATININ PLANLANMASI Öz   PDF (English)
H. Hulusi Acar, Habip Eroğlu
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 ORMANCILIKTA BÖLMEDEN ÇIKARMA MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF (English)
Tolga Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 ORMANCILIKTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE MODEL UYGULAMA Öz   PDF (English)
Turan Sönmez, Emin Zeki Başkent
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 ORMANCILIKTA KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ORMAN YOL VE ÜRETİM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF (English)
H. Hulusi Acar, Mehmet Eker
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 ORMANLAR VE AĞAÇLAR TARAFINDAN TOPRAKLARIN ASİTLEŞMESİ Öz   PDF (English)
Temel Sarıyıldız
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği Öz   PDF
Ahmet Salih Değirmenci, Hayati Zengin
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması Öz   PDF
Mehmet Arif Özyazıcı, Orhan Dengiz, Mehmet Aydoğan, Betül Bayraklı, Emel Kesim, Öztekin Urla, Hakan Yıldız, Ediz Ünal
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Parkların Bitkisel Tasarımında Kullanılan Taksonlar: Trabzon Kent Merkezi Örneği Öz   PDF
Emine Tarakcı Eren, Mustafa Var
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Parkların Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Araştırma: Niğde Kızılelma Parkı Örneği Öz   PDF   PDF (English)
Rifat Olgun, Tahsin Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması Öz   PDF   PDF (English)
Abdi Atılgan, Osman Göktaş, Hüseyin Peker
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi Öz   PDF
Emine Seda Arslan Muhacir, Ayşe Yavuz Özalp
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Plumbago europaea L.’ nın besinsel, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi Öz   PDF
Burak Bircan, Sevda Kırbağ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 PRES ÇEŞİDİNİN YONGA LEVHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF (English)
Gökay Nemli, Hülya Kalaycıoğlu, Turgay Akbulut
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Prunus cerasifera cv. ‘’Pissardii Nigra’’nın antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi Öz   PDF
Sevda Kırbağ, Ferda Göztok
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Rekreasyonel tesislerde görsel kalite değerlendirmesi üzerine bir araştırma: Tortum ve Uzundere (Erzurum) örneği Öz   PDF
Mustafa Özgeriş, Faris Karahan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Rize Merkez İlçesi Kültürel Peyzaj Alanlarında Zamansal Değişimin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi Öz   PDF
Bengi Korgavuş
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 SAF DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana) ORMANLARINDA MEŞCERE KURULUŞLARININ SAPTANMASI VE SİLVİKÜLTÜREL ÖNERİLER Öz   PDF (English)
Ali Demirci
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gelişimi Üzerine Ökseotu’nun Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Turan Sönmez
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sarıçam (Pinus sylvestris L.)-Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky)- Karışık Meşcerelerinde Çap Dağılımlarının Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları ile Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Aydın Kahriman, Hakkı Yavuz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri Öz   PDF (English)   PDF
Osman Komut, Sami İmamoğlu, Atakan Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 SEKTÖREL DÜZEYDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Tarık Gedik, İlker Akyüz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sellülozik Atıkların Pleurotus spp.’nin Gelişim Periyodu ve Verimi Üzerine Etkileri Öz   PDF   PDF (English)
Sevda Kırbağ, Volkan Korkmaz
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 SELÜLOZUN KRİSTAL YAPISI Öz   PDF (English)
Esat Gümüşkaya
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 SENTETİK FENOLİK TUTKALLARA ALTERNATİF OLARAK TANENLİ YAPIŞTIRICILAR Öz   PDF (English)
Semra Çolak
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seyfe Gölü Örneği’nde Biyosfer Rezervi Alanların Planlanması Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF   PDF (English)
Yasin Dönmez, Ercan Gökyer, Mehmet Ertuğrul Yazgan
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Silika ile kuşelenmiş atık kâğıtların plastik kompozit üretiminde değerlendirilmesi Öz   PDF
Emrah Peşman, Mürşit Tufan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Etmeni Fungus Türleri Öz   Tam Metin
Sevda Kırbağ, Murat Kürşat
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 SİVRİCE (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDEKİ VASKÜLER BİTKİLER ÜZERİNDE GELİŞEN BASİDİOMYCOTA TÜRLERİ Öz   PDF (English)
Sevda Kırbağ, Şemsettin Civelek
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği Öz   PDF
Burak Çavdar, Hacı Ahmet Yolasığmaz
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi Öz   PDF
Elif Bayramoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 SÜRGÜN ÇOGALTILMASI İLE IN VITRO’DA ELDE EDİLEN KİVİ (Actinidia chinensis Planch.) SÜRGÜNLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE KÖKLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALISMA Öz   PDF   PDF (English)
Ali Ömer Üçler, Zeki Yahyaoğlu, İhsan Güneş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Tarihsel Süreç İçinde Kent Kimliğinin Mekânsal Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Taksim Meydanı) Öz   PDF
Hande Sanem Çınar Altınçekiç, Berna Ergin, Merve Tanfer
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Tarım traktörleriyle bölmeden çıkarmada meydana gelen toprak ve fidan zararlarının araştırılması Öz   PDF
Yılmaz Türk, Selçuk Gümüş
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 TEKNOGEN KİRLENMENİN ORMAN BİTKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF (English)
Maksut Rustam Kurbanov, Vahid Sabir Farzaliyev
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Possibilities of Using Boron Compounds in Environmentally Friendly Furniture Industry Öz   PDF   PDF (English)
Abdi Atılgan, Hüseyin Peker, Hüseyin Tan, Davut Bakır
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey” Öz   PDF (English)
Sevgi Öztürk, Zeynep Pınar Genç
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 TOHUM TOPLAMA VE EKİM ZAMANI İLE YETİŞTİRME ORTAMININ YABANİ KİRAZ (Prunus avium L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF (English)
Şemsettin Kulaç, Deniz Güney, İbrahim Turna
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 TOPRAK ASİTLİLİĞİ ÜZERİNDE AĞAÇ TÜRLERİ, TEPE YAPILARI VE MEVSİMLERİN ETKİSİ Öz   PDF (English)
Temel Sarıyıldız, Mehmet Küçük
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 TRABZON LİMNİ DERESİ HAVZASI TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EĞİLİMİ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Turan Yüksek, Arslan Okatan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 TRABZON, RİZE, ARTVİN YÖRELERİNDE BULUNAN DOĞAL VE EGZOTİK TIRMANICI BİTKİLER Öz   PDF   PDF ()
Rahim Anşin, Salih Terzioğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF (English)
Cengiz Acar
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 TRABZON YÖRESİ DEĞİRMENDERE VE SOLAKLI HAVZALARI YOL ŞEVLERİNDE YETİŞEN YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER Öz   PDF (English)
Cengiz Acar
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Transgenik Orman Ağaçları Öz   PDF   PDF (English)
Ertuğrul Filiz, Emrah Çiçek, Şemsettin Kulaç
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Tricholoma terreum ve Coprinus micaceus’un bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi Öz   PDF
Hasan Akgül, Aylin Dilara Nur, Mustafa Sevindik, Muhittin Doğan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Ali İhsan Kadıoğulları
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye Florası İçin Yabancı Yeni Bir Tür Olan Tradescantia fluminensis’in Yaprak ve Gövde Anatomisine Katkılar Öz   PDF (English)   PDF
Özgür Eminağaoğlu, Melahat Özcan, Şükran KÜLTÜR
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye liken biyotasına katkılar Öz   PDF
Okan Sezer
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 TÜRKİYE MİKOBİYOTASINA KATKILAR IV RİZE YÖRESİ ORMAN FİTOSÖNOZLARINA ASKUSLU YENİ MİKROFUNGUS KAYITLARI Öz   PDF (English)
Faruk Selçuk, Elşad Hüseyin, Ahmet Şahin
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye Orman Ekosistemlerinde Mikrofungusların Trofik Yapısı Öz   PDF   PDF (English)
Faruk Selçuk, Elşad HÜSEYİN, Makbule Erdoğdu, Hasan Akgül, Demet Yılmazkaya
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye'de Buğday (T. aestivum L.) Ekim Alanı, Üretim ve Veriminin Krigging Yöntemi ile Değerlendirmesi Öz   PDF   PDF (English)
Murat Olgun, Saffet Erdoğan, İmren Kutlu, Nazife Gözde Ayter, Zekiye Budak Başçiftçi
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye’ de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae)’ un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Öz   PDF   PDF (English)
Melahat Özcan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Artemisia L. (Asteraceae) Cinsine Ait Üç Türün Morfolojik Özellikleri Bakımından İncelenmesi Öz   Tam Metin
Murat Kürşat, Şemsettin Civelek
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türkiye’de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık Öz   PDF
Ahmet Köksal Coşkun, Mustafa Fehmi Türker, Atakan Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 TÜRKİYE’NİN SU KAYNAKLARI VE HAVZA PLANLAMASINA DÖNÜK GENEL DEĞERLENDİRMELER Öz   PDF (English)
Turan Yüksek
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Türyançay Devlet Doğa Koruma Alanlarındakı Biyosönozların Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesinde Ornitofaunanın Önemi Öz   PDF (English)   PDF
Vahid Farzaliyev, Tahir Kerimov
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 TUTUNDURUCU MADDE OLARAK ANYONİK POLİAKRİLAMİDİN GAZETE KAĞIDI ÜRETİMİNDEKİ PERFORMANSI Öz   PDF (English)
Sedat Ondaral
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 ÜLKE ORMAN AMENAJMAN FELSEFESİNDEKİ DEĞİŞİM: 1972’DEN GÜNÜMÜZE ARTVİN PLANLAMA BİRİMİ Öz   PDF (English)
Hacı Ahmet Yolasığmaz, Emin Zeki Başkent, Günay Çakır
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): 2007 ÜLKEMİZDE SEBZE VE MEYVELERIN YANISIRA ALTERNATIF BESİN KAYNAĞI: YABANİ MANTAR (Pleurotus eryngii var. ferulae) Öz   PDF (English)
Mehmet Akyüz, Sevda Kırbağ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 ÜLKEMİZDE UYGULANAN ORMAN YOLU STANDART VE EĞİMLERİNİN FAO KRİTERLERİ VE BAZI AB ÜLKELERİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF (English)
Sadık Çağlar, H. Hulusi Acar
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Uludağ Göknarı’nda (Abies bornmülleriana mattf.) bazı fidan karakterleri bakımından genetik çeşitlilik Öz   PDF
Süleyman Gülcü, Nil Dilek Özbedel
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): 2006-2 ULUSAL HESAPLAR VE ORMANCILIK SEKTÖRÜ Öz   PDF (English)
Bekir Kayacan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 UZUNDERE İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF (English)
Tuba Orhan, Faris Karahan
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Vinca major subsp. hirsuta’nın antioksidan aktivitesinin ve RP-HPLC-UV ile fenolik bileşenlerinin belirlenmesi Öz   PDF
Özlem Saral, Hüseyin Şahin, Mustafa Karaköse
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Yaban Hayatı Çalışmalarında Fotokapan Kullanımı Öz   PDF (English)   PDF
Yasin Uçarlı, Bülent Sağlam
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 YALANCI AKASYA ( Robinia pseudoacacia L. ) ORJİNLERİNDE FİDAN KALİTE SINIFLARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF   PDF (English)
İbrahim Turna, Hülya Turna
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Öz   PDF (English)
Ömer Küçük, Sabri Ünal
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN ODUN HAMMADDESİÜRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF (English)
Erhan Çalışkan, H. Hulusi Acar
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Yerleşke donatı bilgi sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma Öz   PDF
Banu Çiçek Kurdoğlu, Kadir Tolga Çelik
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 YEŞİL YOL KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ Öz   PDF (English)
Banu Çiçek Kurdoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Yol Ağaçlarının Anlamsal Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF   PDF (English)
Banu Çiçek Kurdoğlu, Zeynep Pirselimoğlu
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): 2007 YONGA LEVHA İLE BİRLEŞTİRİLEN KENAR MASİFİNİN YAPIŞMA DİRENCİNE KULLANILAN TUTKALIN ETKİSİ Öz   PDF (English)
Taner Dizel, İbrahim Uzun
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): 2006-2 YONGA RUTUBETİ, PARAFİN KULLANIMI VE AĞAÇ CİNSİNİN YONGALEVHANIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF (English)
Gökay Nemli, Samet Demirel, Emir Zekoviç
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Yükselti değişimlerinin orman üstü meraların vejetasyon yapısı ve toprak özellikleri üzerine etkilerinin irdelenmesi Öz   PDF
Fuat Bilgin, Mehmet Özalp
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Yusufeli mikro havzasında (Artvin) yüzey erozyonu toprak kaybının tahmin edilmesi ve erozyon risk haritasının oluşturulması Öz   PDF
Mustafa Tüfekçioğlu, Mehmet Yavuz
 
Toplam 284 ögeden 1 - 25 arası