Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Rize Merkez İlçesi Kültürel Peyzaj Alanlarında Zamansal Değişimin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi Öz   PDF
Bengi Korgavuş
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 SAF DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. nordmanniana) ORMANLARINDA MEŞCERE KURULUŞLARININ SAPTANMASI VE SİLVİKÜLTÜREL ÖNERİLER Öz   PDF (English)
Ali Demirci
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Gelişimi Üzerine Ökseotu’nun Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Turan Sönmez
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sarıçam (Pinus sylvestris L.)-Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky)- Karışık Meşcerelerinde Çap Dağılımlarının Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları ile Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Aydın Kahriman, Hakkı Yavuz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri Öz   PDF (English)   PDF
Osman Komut, Sami İmamoğlu, Atakan Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 SEKTÖREL DÜZEYDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Tarık Gedik, İlker Akyüz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sellülozik Atıkların Pleurotus spp.’nin Gelişim Periyodu ve Verimi Üzerine Etkileri Öz   PDF   PDF (English)
Sevda Kırbağ, Volkan Korkmaz
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 SELÜLOZUN KRİSTAL YAPISI Öz   PDF (English)
Esat Gümüşkaya
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 SENTETİK FENOLİK TUTKALLARA ALTERNATİF OLARAK TANENLİ YAPIŞTIRICILAR Öz   PDF (English)
Semra Çolak
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seyfe Gölü Örneği’nde Biyosfer Rezervi Alanların Planlanması Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF   PDF (English)
Yasin Dönmez, Ercan Gökyer, Mehmet Ertuğrul Yazgan
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Silika ile kuşelenmiş atık kâğıtların plastik kompozit üretiminde değerlendirilmesi Öz   PDF
Emrah Peşman, Mürşit Tufan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Etmeni Fungus Türleri Öz   Tam Metin
Sevda Kırbağ, Murat Kürşat
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 SİVRİCE (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDEKİ VASKÜLER BİTKİLER ÜZERİNDE GELİŞEN BASİDİOMYCOTA TÜRLERİ Öz   PDF (English)
Sevda Kırbağ, Şemsettin Civelek
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği Öz   PDF
Burak Çavdar, Hacı Ahmet Yolasığmaz
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi Öz   PDF
Elif Bayramoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 SÜRGÜN ÇOGALTILMASI İLE IN VITRO’DA ELDE EDİLEN KİVİ (Actinidia chinensis Planch.) SÜRGÜNLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE KÖKLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALISMA Öz   PDF   PDF (English)
Ali Ömer Üçler, Zeki Yahyaoğlu, İhsan Güneş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Tarihsel Süreç İçinde Kent Kimliğinin Mekânsal Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Taksim Meydanı) Öz   PDF
Hande Sanem Çınar Altınçekiç, Berna Ergin, Merve Tanfer
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Tarım traktörleriyle bölmeden çıkarmada meydana gelen toprak ve fidan zararlarının araştırılması Öz   PDF
Yılmaz Türk, Selçuk Gümüş
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 TEKNOGEN KİRLENMENİN ORMAN BİTKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF (English)
Maksut Rustam Kurbanov, Vahid Sabir Farzaliyev
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Possibilities of Using Boron Compounds in Environmentally Friendly Furniture Industry Öz   PDF   PDF (English)
Abdi Atılgan, Hüseyin Peker, Hüseyin Tan, Davut Bakır
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi The Relationship Between Urban Design and Urban Quality of Life: “A Case Study of Kastamonu City- Turkey” Öz   PDF (English)
Sevgi Öztürk, Zeynep Pınar Genç
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 TOHUM TOPLAMA VE EKİM ZAMANI İLE YETİŞTİRME ORTAMININ YABANİ KİRAZ (Prunus avium L.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF (English)
Şemsettin Kulaç, Deniz Güney, İbrahim Turna
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 TOPRAK ASİTLİLİĞİ ÜZERİNDE AĞAÇ TÜRLERİ, TEPE YAPILARI VE MEVSİMLERİN ETKİSİ Öz   PDF (English)
Temel Sarıyıldız, Mehmet Küçük
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 TRABZON LİMNİ DERESİ HAVZASI TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EĞİLİMİ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Turan Yüksek, Arslan Okatan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 TRABZON, RİZE, ARTVİN YÖRELERİNDE BULUNAN DOĞAL VE EGZOTİK TIRMANICI BİTKİLER Öz   PDF   PDF ()
Rahim Anşin, Salih Terzioğlu
 
Toplam 284 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2146-698X