Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 ÇUKUR ÜRETİM ALANINDA BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF (English)
Tolga Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dactylorhiza urvileana’nın in vitro asimbiyotik çimlendirilmesi ve fidelerinin oluşturulması Öz   PDF
Ersan Bektaş
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dağlık Arazide Farklı Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Orman Toprağının Sıkışmasına Etkisi Öz   PDF (English)   PDF
Habip Eroğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 DEĞİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI Öz   PDF
H. Hulusi Acar, Selçuk Gümüş
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Değişik Tarımsal Atıkların Bazı Kültür Mantarı Türlerinin Besin Değerleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Sevda Kırbağ, Volkan Korkmaz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): 2004-1 DENDROKRONOLOJİK ÇALIŞMALARDA AĞAÇLARIN SEÇİMİ VE YILLIK HALKA ÖLÇÜMLERİ Öz   PDF (English)
Sefa Akbulut, Zafer Cemal Özkan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Denizden Yükseklik ve Bakının Doğu Kayını’nın (Fagus orientalis Lipsky.) Odun-Su İlişkileri Üzerine Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Elif Topaloğlu, Nurgül Ay, Lokman Altun
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Determination of antioxidant and antimicrobial properties of Eremurus spectabilis Bieb. Öz   PDF (English)
Burak Bircan, Sevda Kırbağ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Determination of appropriate education program for participation of local authorities for controlling of hunting and game management: A case study on East Anatolia Öz   PDF (English)
Ahmet Tolunay, Özden Yalçın, Nihat Güldaş, Çetin Semerci, Mehmet Akif Okutucu, Cevdet Ağyürek
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Determining surface water and bed sediment quality of Lake Kopa Öz   PDF (English)
Nurgul Kazangapovaa, Sofiya Romanovab, Ongarbek Alipbekiс, Oksana Ponomarenkob, Andrei Batsanovc
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): 2004-2 DEVELOPING DOUBLE-ENTRY TREE VOLUME TABLE FOR ASH IN TURKEY Öz   PDF (English)
Nuray Mısır, Mehmet Mısır
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 DEVLET ORMAN İŞLETMELERİNİN GRUPLANDIRILMASINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN KULLANIMI Öz   PDF   PDF (English)
Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 DEVLET ORMAN İŞSLETMELERİNDE FAUSTMANN FORMÜLÜ YARDIMIYLA ARAZİ DEĞERİNİN HESAPLANMASI Öz   PDF
Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Dış ortam koşullarında bazı poliüretan esaslı üst yüzey sistemlerinin odun yüzeyini koruma performansı Öz   PDF
Özlem Özgenc
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): 2006-1 DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ Öz   PDF (English)
Zehra Eminağaoğlu, Sonay Çevik
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğal Meralanrdan Toplanan Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Celalettin Aygün, Murat Olgun
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu alıcı (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim alanı, ekim zamanı ve bazı önişlemlerin etkilerinin araştırılması Öz   PDF
Aşkın Göktürk, Serkan Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 DOĞU KARADENİZ BÖLGES BAZI KİVİ PLANTASYON ALANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF (English)
İbrahim Turna, Zeki Yahyaoğlu, Ayça Arslan
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN-KÖYLÜ İLİŞKİLERİ Öz   PDF (English)
Devlet Toksoy, Hüseyin Ayaz, Gökhan Şen, Sezgin Özden
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN GÜMRÜKLER DÜZEYİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN İTHALAT VE İHRACAT DURUMUNUN İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hicabi Cındık, Hasan Serin, İlker Akyüz
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ Öz   PDF (English)
Hakan Akyıldız, Abdulkadir Malkoçoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN HAMMADDE TERCİHLERİ VE TEDARİK SORUNLARI Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hasan Serin, İlker Akyüz, Hicabi Cındık
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ Öz   PDF (English)
Aydın Tüfekçioğlu, Sinan Güner, Fahrettin Tilki
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu Karadeniz Göknarı-Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF (English)   PDF
Aydın Kahriman, Hakkı Yavuz
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu Karadeniz sahil şeridinin önemli zararlısı Ricania simulans (Walker,1851) (Hemiptera: Ricaniidae)’ın mücadelesi üzerine araştırmalar Öz   PDF
Temel Göktürk, Ahmet Mıhlı
 
Toplam 284 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2146-698X