Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu kayınında (Fagus orientalis Lipsky) yükseltiye bağlı olarak transpirasyon, yaprak buhar basınç açıklığı ve yaprak su potansiyeli değişimi Öz   PDF
Fatih Bayraktar, Fahrettin Tilki
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Doğu Ladini Meşcerelerinde Hacim Artımının Tek ve Çift Girişli Ağaç Hacim Tabloları Kullanılarak Meyer’in Enterpolasyon Yöntemi’ne Göre Hesaplanması Öz   PDF   PDF (English)
Turan Sönmez, Selin Çakıroğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): 2000 DOGU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) MEŞCERELERİNDE SIKLIK BAKIMI Öz   PDF
Ali Demirci
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) ODUNUNDA BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN GEÇİT ASPRASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Hamiyet Şahin
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): 2001 DOĞU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) TOHUM MEŞCERELERİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF (English)
İbrahim Turna
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): 2002 DUGLAS GÖKNARI (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) TÜRÜNÜN YONGA LEVHA ÜRETİMİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ Öz   PDF (English)
Gökay Nemli, Nurgül Ay, Hamiyet Şahin
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 DUGLAS (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ODUNUNUN JANKA SERTLİK DEĞERİ Öz   PDF (English)
Nurgül Ay
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): 2007 DÜNYADA DOĞAYI KORUMA HAREKETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve GÜNCEL BOYUTU Öz   PDF (English)
Oğuz Kurdoğlu
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): 2009-1 EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILIMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF (English)
Candan Kuş Şahin, Sibel Akten, Ulvi Erhan Erol
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): 2003 EKONOMİK KRİZİN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF (English)
Kadri Cemil Akyüz, Hasan Serin, İlker Akyüz, Hicabi Cındık
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Elazığ-Malatya çevresinde yetişen Terfezia ve Picoa trüf türlerinin mikorizal ilişkileri ile in situ ve ex situ koruma durumunun tespit edilmesi Öz   PDF
Mehmet Akyüz, Sevda Kırbağ, Yasemin Gürhan, Burak Bircan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Emprenye Maddelerinin Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odununun Fiziksel Özelliklerine Etkileri Öz   Tam Metin
Selahattin Bardak, Hüsnü Yel, Davut Bakır, Hüseyin Peker
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Enzimatik muamele ile doğu ladini (Picea orientalis l.) diri odununun geçirgenliğinin arttırılması Öz   PDF
Sefa Durmaz, Ümit Cafer Yıldız
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi Öz   PDF   PDF (English)
Hilal Turgut
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Erzurum İli Oltu İlçesi ve Yakın Çevresi Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi Öz   PDF ()   PDF   PDF (English)
Elif Akpınar Külekçi, Yahya Bulut
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): 2010-2 ERZURUM TARİHİ KENT MERKEZİNİN MEVCUT DURUM ANALİZİ VE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI Öz   PDF (English)
Hilal Turgut, Pervin Yeşil, Ömer Atabeyoğlu, Hasan Yılmaz
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): 2008 EŞİT YAŞLI SAF VE KARIŞIK DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE SON ON YILLIK ÇAP ARTIMININ İNCELENMESİ Öz   PDF (English)
Turan Sönmez, Abdurrahman Şahin
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Eskişehir ve Çevresindeki Bazı Tarım Alanlarındaki Tarla Yabancı Otlarının Florası Öz   PDF (English)   PDF
Asuman Söker, Onur Koyuncu, Ömer Koray Yaylacı, Süleyman Tokur
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 FAALİYETİ BİTMİŞ TAŞ OCAKLARININ YENİDEN REHABİLİTE EDİLMESİ VE DOĞAYA KAZANDIRILMASI Öz   PDF (English)
Yasemin Cındık, Cengiz Acar
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): 2005 FARKLI İLGİ GRUPLARININ ORMAN KAYNAKLARINA VE ORMAN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği Öz   PDF (English)
Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Farklı toprak işleme yöntemleriyle hazırlanan kurak alanlarda kabıyla birlikte dikilen fidanlarda yaşama yüzdesi ve büyüme Öz   PDF
Süleyman Gülcü, İsmail Çelik
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Farklı Uzunluktaki İki Yamaçtan Oluşan Yüzeysel Akış ve Askıda Sedimentin Parsel Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi Öz   PDF   PDF (English)
Hüseyin Şensoy, Ömer Kara
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Farklı Yetiştirme Ortamı ve Polietilen Tüp Boyutunun Kapari (Capparis ovata Desf.) Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Zafer Ölmez, Erkan Akın, Aşkın Göktürk
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Fidan Tipi ve Dikim Zamanının Erzurum-Tortum Yöresinde Sarıçamın (Pinus sylvestris L.) Dikim Başarısına Etkisi Öz   PDF   PDF (English)
Vedat Aytaş, Fahrettin Tilki
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): 2010-1 FİĞ SAMANI VE AHIR GÜBRESİ UYGULAMALARININ TOPRAK AŞINIM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF (English)
Bülent Turgut, Ekrem Lütfi Aksakal
 
Toplam 284 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2146-698X