ENVIRONMENTAL AWARENESS OF THE STUDENTS OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES IN POLAND AND UKRAINE

Natalia DEMESHKANT
1.568 542

ÖzAnahtar kelimeler


environmental awareness, agriculture universities of Poland and Ukraine, environmental education, modern teaching methods

Tam metin:

PDF

Referanslar


Cichy, D. (2005). Uwarunkowania edukacji dla zrównoważonego rozwoju. In D. Cichy (Ed.), Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju (pp. 23-30). Instytut Badań Naukowych, Warszawa.

Tuszyńska, L. (2008). Diagnoza stanu edukacji środowiśkowej społeczności lokalnych w wybranych regionach Polski. Wyd. UW, Warszawa.

Puchała, C. (2010) . Chemiczne aspekty zagrożeń i ochrony środowiska w badaniach świadomości ekologicznej uczniów i studentów. In J. Pasko (Ed.), Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych (pp. 312-315), Wyd. UP w Krakowie, Kraków. Słodczyk, K. (2005). Świadomość ekologiczna mieszkańców jako warunek poprawy jakości środowiska. In S. Czai (Ed.), Zrównoważony rozwój – doświadczenia polskie i europejskie (pp. 33-38), Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” 33, Wyd. I-BIS, Nowa Ruda.

Bobrzyńska, E. (2004). Badania nad świadomością ekologiczną uczniów i możliwościami jej podwyższenia. Instytut Badań Edukacyjnych. Edukacja biologiczna i środowiskowa, 2-3 (10-11), 61-64.

Tuszyńska, L. (2007). Gminny program edukacji środowiskowej czynnikiem kształtującym poglądy i postawy społeczności lokalnej. Wyd. WSP ZNP, Warszawa.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.