KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUK TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Yıldızay AYYILDIZ, Leman TARHAN
1.134 443

Öz


Çalışmanın amacı; 11. sınıf öğrencilerinin, kimya dersi “Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji” ünitesine yönelik hazır bulunuşluklarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Testi geliştirme sürecinde; öncelikle ünitenin anlamlı öğrenilmesine temel oluşturan kavramlar belirlenmiştir. Ardından, bu kavramların önem düzeyleri dikkate alınarak test maddeleri oluşturulmuş ve uzman görüşleriyle gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Pilot uygulama, İzmir ilinde bulunan çeşitli liselerde öğrenim gören toplam 170 öğrenci üzerinde gerçekleşmiştir. Madde analizi sonucunda son şekli belirlenen testte, 5 seçenekli 25 adet çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Testin çalışmadaki KR-20 güvenilirlik katsayısı 0,86 olarak hesaplanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler, “Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji” ünitesine yönelik geliştirilen Hazır Bulunuşluk Testi’nin geçerli ve güvenilir bir test olduğunu ortaya koymaktadır.

Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.