GÖRSEL OKUMANIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ: HAREKET KONUSU ÖRNEĞİ

Esra KUVVETLİ ARPAGUŞ, Selma MOĞOL, Yasin ÜNSAL
1.116 285

Öz


Özet

Bu araştırma, görsel okuryazarlığın ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersindeki başarılarına etkisini

araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla görsel okuryazarlığın, hareket konusunun

öğrenilmesindeki etkililiği araştırılmış ve sonuçlar ortaya konularak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Araştırmada, ön test--‐‑on test kontrol gruplu deneysel desen kullanımışı. Araşımanı örneklemi 50

Anadolu Lisesi 10. sıı öğencisinden oluşuşur. Deney ve kontrol gruplarıbu öğenciler arasıdan

yansı olarak belirlenmişir. Deney gruplarıda, görsel okuma ağılılıbir yöntem; kontrol

gruplarıda ise görsel okumanı dikkate alımadığıgeleneksel yöntem uygulanmışı. Araşımanı

alt problemlerini denemek amacıla iki farklıölçme aracıkullanımışı. Öğencilere uygulanan test

sonuçlarııdeğrlendirmek üzere istatistik program kullanıarak, bağılıve bağısı gruplar için t--‐‑testleri yapımışı. Araşıma sonucunda öğencilerin fizik dersi hareket konusundaki başrıarıı

arttıımasıda görsel okuma ağılılıyöntemin, geleneksel yöntemden daha etkili olduğ sonucuna ulaşımışı.


Tam metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.