Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

582.219 174.872

Dergi ana sayfa görseli

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayınlanan, hakemli ve on-line bir fen ve matematik eğitimi dergisidir.

Cilt 10, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Bilim-Teknoloji-Toplum Hakkındaki Görüşler ile Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algısı Üzerine Bir Çalışma PDF
Fatma ÖNEN ÖZTÜRK
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Yedinci Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesindeki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi PDF
Selin Şahin, Serap Öz Aydın, Bünyamin YURDAKUL
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Temel Astronomi Bilgi Düzeylerinin Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi PDF
Merve TAŞCAN, İbrahim ÜNAL
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Defterlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Hatice UYSAL, Şule TEPETAŞ CENGİZ, Sinem GÜÇHAN ÖZGÜL, Arzu AKAR GENÇER, Berrin AKMAN
Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Bir Bakış PDF
Asuman Küçüközer
Işık ve Optik Konuları ile İlgili Üniversite Öğrencilerinin Kavramsal Anlama Düzeyleri PDF
Neşet DEMİRCİ, Merve AHÇI
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Kavramları Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik ve Görüşleri PDF
Harun Çelik, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Nagehan DEMİR, Esra KIZILAY, Oktay BEKTAŞ
Finlandiya ve Türkiye Kimya Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi PDF
Kemal Oğuz ER, Sıtkı ATICI
Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırılmış Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi PDF
S. Levent ZORLUOĞLU, Aydın KIZILASLAN, Mustafa SÖZBİLİR
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Oluşturma Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi PDF
Elif TÜRNÜKLÜ, Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Ayşe Simge ERGİN, Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN
Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modelleme Sürecindeki Bilişsel ve Üst Bilişsel Eylemler Arasındaki Geçişler PDF
Çağlar Naci HIDIROĞLU, Esra BUKOVA GÜZEL
Argümantasyon ve Matematiksel Kanıt Süreçleri Arasındaki İlişkiler PDF
Ali BÜLBÜL, Selin URHAN
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Analitik Geometri Problemlerine Yönelik Çözüm Yaklaşımları PDF
Feyzullah AHMETOĞLU, Funda AYDIN-GÜÇ
Matematiksel Muhakeme İle Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki: 8. Sınıf Örneği PDF
Emrullah ERDEM
Oyun Temelli Matematik Öğrenme Laboratuvarı Projesine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri PDF
Hülya GÜR, Mevhibe KOBAK DEMİR
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Ölçme- Değerlendirme Algıları PDF
Kemal İZCİ, Metin ŞARDAĞ
12. Sınıf Öğrencilerinin REACT Stratejisini Temel Alan Alkanlar Çalışma Yaprağına Yönelik Görüşleri PDF
Fahriye KASLI, Mahmut YİĞİT


Dergimizin makale kayıt ve değerlendirme işleri eski web sistemimizden (http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi) yapılmaktadır. Daha sonra yeni sayı dergipark sistemine yüklenmektedir...