Bankacılar Dergisi

51.920 0

Dergi ana sayfa görseli

Sayı: 88

İçindekiler

Makaleler

Merkez Bankası iletişiminde yeni bir araç: sözle yönlendirme (forward guidance) ülke örnekleri ve Türkiye uygulamaları
BİNAL Canan YILMAZ, Eyüp KAHVECİ
Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda teşebbüsler arası elektronik yazışmaların delil değeri
Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU
Yükselen piyasa ekonomilerinde nominal faiz oranları ile enflasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: panel koentegrasyon testlerinden kanıtlar
Önder BÜBERKÖKÜ
Kredi kartı kullanılması suretiyle tefecilik suçu
Hüseyin GÜLTEKİN


ISSN: 1307-8631