Klasik Çin Düşüncesi (Bir Giriş Denemesi) (I)

Fuat AYDIN
620

Öz


Çin, bilinen en eski medeniyet havzalarından birini oluşturur. Gelenek Çin’in tarihini
milattan önce 2.3. bin yıllara kadar götürse de modern bilim bin yılı öncesi hakkında
güvenilir bilgiye sahip olmadığını kabul eder. Bu uzun tarihine rağmen, Çin Düşüncesi
denilebilecek faaliyet, mö. 6. yüzyıldan itibaren başlar. Bugün Klasik Çin Düşünce
Okulları olarak adlandırılabilecek olup, olanlar (Mohizm, İsimler/Mantıkçılar Okulu, Yin-
Yang Okulu, Yasacılar Okulu, Konfüçyüsçü Okul ve Taocu Okul), mö. 6 yüzyılda-3 yüzyıl
arasında teşekkül eder. Çin kökenli olmayan ancak, sonradan Çin için vazgeçilmez hale
gelen Budizm’in girişi bu okulların teşekkülünden sonradır. Burada Çin düşüncesinin
ortaya çıktığı bağlam, onu doğuran şartlar ve bu düşünce okullarının kurucuları,
hayat hikâyeleri, onlara atfedilen metinler ve siyaset, toplum, ahlak ve din vs. üzerinde
odaklanan düşünceleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çin, Çin düşüncesi, Konfüçyüs, Lao-tzu, Siyaset, Hsun-tzu, Mandarin