BELLİ BAŞLI KAYNAKLARDA HAVÂİC-İ ASLİYYE LİSTELERİ

Yusuf BALTA
954 385

Öz


Havâic-i asliye, Kur-anı Kerim’deki “afv” kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Rasulullah
zekat gibi mali mükellefiyetlerde nisabı belirlerdi. Nisab altı oranlarla havâic-i asliyeyi
belirlemiştir. Temel ihtiyaç mallarını ayrıntılı olarak Hadislerde görmekteyiz. Sahabe
ve tabiin döneminde ise Rasulullah’ın uygulamalarının aynen devam ettirildiği
görülmektedir. Daha sonraki dönemlerde fukaha, zamanla değişen malları göz
önünde bulundurarak, günümüze kadar farklı muhtevalarla havâic-i asliye listeleri
hazırlamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Havâic-i Asliye, Mal, Nemâ

Tam metin:

PDF