IV. TÜRK İSLÂM SANATLARI TARİHİ ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve TÜRK-İSLÂM SANATLARI’NDA TERMİNOLOJİ SORUNU ÇALIŞTAYI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa SEZER
807 257

Öz


Bu yıl Sakarya’da 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Türk İslâm
Sanatları Tarihi Anabilim Dalı koordinasyon toplantısı başarıyla gerçekleştirildi.
Toplantı tarihin ötesine bir yolculuk tadı veren Geyve, Taraklı ve Göynük
gezileri ile sona erdi. Koordinasyon toplantılarının ilgili alanlarına katkı
sağladığı muhakkaktır. Yine bu toplantılar o alana mensup akademisyenlerin
bilgi birikimlerini karşılıklı istişare ile paylaştıkları ve bunun da ötesinde tanışıp
kaynaştıkları ve bu alana yeni mensup olan araştırmacıların bilinçlenmelerini
sağlayan fırsatlardır.
Bu yılki toplantıda Türk-İslâm Sanatlarında terminoloji sorunu ele alındı.

Tam metin:

PDF