İNGİLTERE NOTLARI

Yusuf Alemdar
1.051 315

Öz


Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
tarafından desteklenen “İnanç Gelişimi: Türkiye Örneği” adlı araştırma projesi
kapsamında ve Birmingham Üniversitesi partnerliğinde 01.10.2004–31.12.2004
tarihleri arasında üç akademisyen arkadaş olarak1 İngiltere’de bulunduğumuz
sırada günü birlik aldığım notlar eşliğinde orada edindiğim izlenimleri –henüz
yurtdışı deneyimi yaşamayan kardeşlerimiz için ufuk açıcı olabilir düşüncesiylesizlere
aktarmak istiyorum.
Üç ay boyunca o zamanlar nüfusu aşağı-yukarı bir milyon olan, İngiltere’nin
–başkent Londra’dan sonra- ikinci büyük şehri konumundaki Birmingham’da
ikamet ettik. Gerçi gezmek amacıyla her tarafı tarih, bilim, sanat ve felsefe kokan
Oxford ve daha başka lokasyonlara da gittik ama öncelikli olarak sürekli kaldığımız
yerden örnekler verme niyetindeyim.

Tam metin:

PDF