Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

343.711 131.656

Cilt 10, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Kapak PDF
İbrahim Güran Yumuşak
SOCIAL MEDIA ENVIRONMENTS AND THEIR ROLE ON SUCCESS OF MARKETING PROCESSES PDF
Utku Köse, Selçuk Sert
A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOR AND GOSSIP AT WORK PDF
Fehmi Volkan Akyön, Uğur Yozgat, Çağdaş Ayas
THE INFLUENCE OF DIFFERENT LECEL OOF SERVICE CHARACTERISTICS AND PERSONAL INVOLVEMENT TOWARDS CONSUMER RELATIONAL RESPONSE BEHAVIORS PDF
Tara Farina SRIHADI
STAKEHOLDERS IN U.S. HIGHER EDUCATION: AN ANALYSIS THROUGH TWO THEORIES OF STAKEHOLDERS PDF
Ömer Avcı, Emily Ring, Lynette MITCHELL
SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ SERGİRİLMESİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ VAR MIDIR? PDF
Harun Yıldız, Bora Yıldız, Hamza Ateş
STRATEJİK İNOVASYON YÖNETİMİ UYGULAMALARININ FİRMA İNOVASYON PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
Faruk Kalay, Can Ozan Tuncer, Celal Kızıldere, Hacer Arslan Kalay
TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Burcu Özcan
TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE TOHUMLUK KULLANIMI ve VERİMLİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Ekrem Erdem, Ali Gökhan Yücel
BİLGİNİNYÖNETİMİ, ŞEFFAFLIK VE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ: KIRILGAN EKONOMİLER ÜZERİNE DİNAMİK PANEL ANALİZİ PDF
Aslı Güler, Hasan Özyurt
INOVASYON – DIŞ TİCARET ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: VEKTÖR HATA DÜZELTME MODELİ İLE TÜRKİYE ANALİZİ (1980-2013) PDF
Arif Özsağır, İbrahim Çütçü
INTERNATIONAL TAXATION AND THE ROLE OF CUSTOMS UNION BETWEEN TURKEY AND EU PDF
Hasan Alpagu
BIST 100 (XU100) ENDEKSİNDE DOĞRUSAL-DIŞI YAPILAR PDF
Erhan Birgili, Kadir Üçay, Ömer Esen


ISSN: 1308-3937