Aşkınsal Varoluşçuluğun Felsefi Gelişimi Üzerine

Femi Richard Omotoyinbo
2.085 815

Abstract


İster metodolojik isterse ideolojik olarak olsun, felsefî gelişim süreklilik arz eder. Bundan dolayı, bu yazı varoluşçuluktan ve onun doğasından ileri gelen özelliklerinden uzak biçimde, bir sentezin ideolojik formülasyonu üzerine odaklanacaktır. Bu çalışma felsefî bir teşebbüs olarak varoluşçuluğun imkânına aşkınsal alana yönelerek göz atıyor. Çalışma, aşkınsallığın, pek çok varoluşçu dünya görüşü içerisine gizlice yerleştirilmiş olduğunu ve felsefe çevresine bazı çok önemli katkılar sunduğu şeklinde tanımlandığını varsayar. Ayrıca o dünya görüşleri, varoluşçuluğun akla yatkınlığı için inandırıcı bir temeli kavramak amacıyla, üç parçalı bir biçimde yakalanır, kategorize edilir ve çözümlenirdi. Felsefî eğilimler ve bazı eşzamanlı konular, dolayısıyla varoluşçu felsefeye mükemmel bir ek olarak aşkınsal varoluşçuluk hakkında yeni ufuklar açmak için türetilmiştir. Bu vesileyle, aşkınsal varoluşçuluk, daha ileri bir çözümleme için felsefî bir birlik için ambalajlanmış ve sunulmuştur.

Keywords


Varoluşçuluk, varoluşçu felsefe, aşkınsal varoluşçuluk, aşkınsallık, yaşama felsefesi.

Full Text:

PDF (Türkçe)


References


Bauer, J. J. & McAdams, D. P. & Pals, J. L. (2008). Narrative Identity and Eudaimonic Wellbeing. Journal of Happiness Studies, 9, 81-104.

Bertrand, R. (1996). History of Western Philosophy. London: Routledge.

Carter, S. [Jay-Z] (2010). Young Forever (feat. Mr Hudson). Roc Nation Label © . Composta, D. (1988). History of Ancient Philosophy (trans. A. M. Cizdyn). Rome: Urbaniana University Press.

Cramer, T. & Munson, D. (2005). ECKANKAR: Ancient Wisdom for Today. Minneapolis: ECKANKAR.

Donne, J. (1972). Death, Be Not Proud. Selected Poems (ed. J. Reeves). London: Heinemann.

Goodman, R. (2003). Transcendentalism. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/transcendentalism.

Heidegger, M. (1973). Being and Time. Oxford: Basil Blackwell.

Jourdan, J.-P. (1994). Near Death Experiences and Transcendental Experiences: Neurophysiological Correlates and Hypotheses. Journal of Near Death Studies, 12 (3), 177-200.

Lahey, B. (2009). Psychology: An Introduction. Boston: McGraw-Hill.

Marcel, G. (1951). The Mystery of Being 1: Reflection and Mystery (trans. G. S. Fraser). London: The Harvill Press.

Microsoft ® Encarta ® . (2009) [DVD]. Transcendentalism. Redmond: Microsoft Corporation.

Oxford Dictionaries (2013). Existentialism. http://oxforddictionaries.com/ definition/english/existentialism.

Philosophy of Religion (2008). Philosophy of Religion. http://philsophyofreligion. info.

Prabhupada, A. C. (ed.) (1972). Bhagavad-Gita As It Is. http://andhratelugu.com/ prabhupada.

Sartre, J.-P. (1956). Being and Nothingness. New York: Methuen and Co. Ltd.

Sartre, J.-P. (1985). Existentialism and Human Emotions (trans. B. Frechtman). New York: Citadel.

Stumpf, S. E. & Fieser, J. (2003). Socrates to Sartre and Beyond: A History of Philosophy. Boston: McGraw-Hill.

Taylor, D. J., Green, N. P. O., & Stout, G. W. & Soper, R. (1998). Biological Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Thornhill, C. (2011). Karl Jaspers. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/jaspers.

Tillich, P. (1969). What is Religion? New York: Harper & Row.

Wingo, A. (2006). Akan Philosophy of the Person. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/akan-person.

Winson, J. (1990). The Meaning of Dreams. Mysteries of the Mind. Scientific American Inc. 94 Özet: İster metodolojik isterse ideolojik olarak olsun, felsefî gelişim süreklilik arz eder. Bundan dolayı, bu yazı varoluşçuluktan ve onun doğasından ileri gelen özelliklerinden uzak biçimde, bir sentezin ideolojik formülasyonu üzerine odaklanacaktır. Bu çalışma felsefî bir teşebbüs olarak varoluşçuluğun imkânına aşkınsal alana yönelerek göz atıyor. Çalışma, aşkınsallığın, pek çok varoluşçu dünya görüşü içerisine gizlice yerleştirilmiş olduğunu ve felsefe çevresine bazı çok önemli katkılar sunduğu şeklinde tanımlandığını varsayar. Ayrıca o dünya görüşleri, varoluşçuluğun akla yatkınlığı için inandırıcı bir temeli kavramak amacıyla, üç parçalı bir biçimde yakalanır, kategorize edilir ve çözümlenirdi. Felsefî eğilimler ve bazı eşzamanlı konular, dolayısıyla varoluşçu felsefeye mükemmel bir ek olarak aşkınsal varoluşçuluk hakkında yeni ufuklar açmak için türetilmiştir. Bu vesileyle, aşkınsal varoluşçuluk, daha ileri bir çözümleme için felsefî bir birlik için ambalajlanmış ve sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Varoluşçuluk, varoluşçu felsefe, aşkınsal varoluşçuluk, aşkınsallık, yaşama felsefesi.
© Beytulhikme Philosophy Circle