Bitki Koruma Bülteni

777.698 357.030
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Estitüsünün Resmi Yayınıdır...

Dergi ana sayfa görseli

Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından beri Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üç ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi, yurt içinde 800 kuruluş ve üniversiteye ücretsiz olarak; yurt dışında da 250 kuruluşa değişim karşılığı gönderilmektedir.

Bültende, ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerdeki hastalık, zararlı ve yabancı ot konularında yapılan taksonomik, biyolojik, ekolojik, fizyolojik ve epidemiyolojik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaların yanı sıra, zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonlarına ait araştırmalar da yayınlanmaktadır.

tr>
Sahibi: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü adına: 
Sorumlu Müdür
Dr. Ayşe ÖZDEM
Bitki Koruma Bülteni Yayın Kurulu
  Dr. Ayşe ÖZDEM
  Dr. Selçuk Başaran
  Dr. Mustafa ÖZDEMİR
  Dr. E.Numan BABAROĞLU
  Dr. Aynur KARAHAN
  Dr. Arzu AYDAR
  Dr. Burcu TURGAY
  Dr. Emre EVLİCE
  Dr. Sirel CANPOLAT
  Dr. Pelin AKSU
  Dr. Yasemin GÜLER
  Dr. Mustafa ALKAN
Mizanpaj Editörü Samet PEKİN

Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 PK:49

06172     Yenimahalle      ANKARA

Tel       : 0 312 344 59 93 (4 hat)

Faks    : 0 312 315 15 31

E-mail  : bitkikorumabulteni@zmmae.gov.tr


Cilt 56, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Bazı fungisitlerin havuçta külleme (Erysiphe heraclei D.C.) hastalığına etkileri PDF
Senem TÜLEK, Sirel CANPOLAT
Bazı bitki aktivatörlerinin salata-marulda kurşuni küf hastalığına (Botrytis cinerea Pers.:Fr.) karşı etkilerinin araştırılması PDF
Ümit ESER, Arzu COŞKUNTUNA
Samsun ve Ordu illerinden toplanan mısır koçanlarındaki fungal floranın değişiminin belirlenmesi PDF
Berna TUNALI, Bayram KANSU, Müge MALDAR, Gonca MEYVA, Sevilay SAYGI
Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu PDF
Mustafa MİRİK, Cansu ÖKSEL, Merve ÖZDEMİR
Veratrum album L. (Adi çöpleme) Üzerinde Bulunan Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons’un Biyolojik Mücadele Potansiyelinin Belirlenmesi PDF (English)
Ünal ASAV, İzzet KADIOĞLU, Yusuf YANAR
Serada domates yetiştiriciliğinde Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.)’na karşı toprak dezenfeksiyonu PDF
Adem ÖZARSLANDAN
Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi PDF
Özgür Kıvılcım KILIÇ
Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)’nın altıntop bahçelerinde popülasyon dalgalanması ve sıcaklığın gelişimine etkisi PDF
Serdar SATAR, Gülsevim TİRİNG, Dindar İŞPINAR, Ahmet Refik ALGAN


Untitled Document Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-This Journal Belongs to www.zmmae.gov.tr Powered by web-art bilişim