Bitki Koruma Bülteni

429.682 247.243
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Estitüsünün Resmi Yayınıdır...

Dergi ana sayfa görseli

Bitki Koruma Bülteni, 1952 yılından beri Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üç ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi, yurt içinde 800 kuruluş ve üniversiteye ücretsiz olarak; yurt dışında da 250 kuruluşa değişim karşılığı gönderilmektedir.

Bültende, ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerdeki hastalık, zararlı ve yabancı ot konularında yapılan taksonomik, biyolojik, ekolojik, fizyolojik ve epidemiyolojik çalışmalar ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaların yanı sıra, zirai mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonlarına ait araştırmalar da yayınlanmaktadır.

tr>
Sahibi: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü adına: 
Sorumlu Müdür
Dr. Ayşe ÖZDEM
Bitki Koruma Bülteni Yayın Kurulu
  Dr. Ayşe ÖZDEM
  Dr. Selçuk Başaran
  Dr. Mustafa ÖZDEMİR
  Dr. E.Numan BABAROĞLU
  Dr. Aynur KARAHAN
  Dr. Arzu AYDAR
  Dr. Burcu TURGAY
  Dr. Emre EVLİCE
  Dr. Sirel CANPOLAT
  Dr. Pelin AKSU
  Dr. Yasemin GÜLER
  Dr. Mustafa ALKAN
Mizanpaj Editörü Samet PEKİN

Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 PK:49

06172     Yenimahalle      ANKARA

Tel       : 0 312 344 59 93 (4 hat)

Faks    : 0 312 315 15 31

E-mail  : bitkikorumabulteni@zmmae.gov.tr


Cilt 56, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Batı Akdeniz Bölgesi’nde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’nın biyoteknik mücadele olanaklarının araştırılması PDF
Emine TOPUZ, İlyas TEKŞAM, Ahmet KARATAŞ
Türkiye Ters Lale (Fritillaria spp.) Koleksiyon Bahçesi’nde zararlı olan böcek türleri PDF
İsmail ALASERHAT, Adnan CANBAY, Meral ASLAY
Diyarbakır ili Antep fıstığı (Pistacia vera L.) alanlarındaki yararlı böcek faunasının belirlenmesi PDF
Abdulkadir ŞİMŞEK, Halil BOLU
İç Anadolu Bölgesinde Buğdayda Septorya yaprak lekesi hastalığının [Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)]yaygınlığının belirlenmesi ve moleküler tanılanması PDF
Emine Burcu TURGAY, Orhan BÜYÜK, Fatih ÖLMEZ, Ali Faik YILDIRIM, Zafer MERT
Bazı karpuz çeşitlerinin Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nın biyolojisi üzerine etkisi PDF (English)
Yunus BAYRAM, Erol BAYHAN
Trakya Bölgesi’nde Şarka hastalığının DASI-ELISA ve RT-PCR yöntemleri ile belirlenmesi PDF
Kahraman GÜRCAN
Türkiye Phylinae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) türlerine katkılar PDF (English)
Gülten YAZICI, Erol YILDIRIM


Untitled Document Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-This Journal Belongs to www.zmmae.gov.tr Powered by web-art bilişim