Cilt 35, Sayı 1-2 (1995)

İçindekiler

Makaleler

Akdeniz bölgesi kemirgen (Rodentia) faunası üzerinde çalışmalar. PDF
M.A. Yüzbaş, O. Benli
Ephestia kuehniella zell. (Lep.:Pyralidae) ile Rhyzopertha dominica F.(Col.: Bostrychidae)'nın laboratuvar koşullarında gelişmeleri ve rekabetleri üzerinde araştırmalar. PDF
P. Erdoğan, O. Gürkan
Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii Burgess)'nin popülasyon değişimi ve parazitlenme durumu üzerinde araştırmalar. PDF
C. Yabaş, A. Ulubilir
Antalya ili elma zararlılarının biyolojik mücadele imkanlarının araştırılması. PDF
K. Çiftçi, A. Özkan, N. Türkyılmaz
Antalya ili zeytinliklerindeki zararlılara karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. PDF
A. Yayla, M. Kelten, T. Davarcı, A. Salman
Isıtmasız sera koşullarında vibratör ve 4-CPA'nın domateste meyve tutumu üzerindeki etkileri ve tüketim aşamasındaki kalıntı miktarlarının saptanması. PDF
İ. Çığşar, O. Özgün, H.R. Şener, N. Çarkacı
Çukurova'da kanola (Brassica napus L. var oleifera D.C.) ekim alanlarındaki yabancıotlar ve mücadelesi. PDF
İ. Kadıoğlu, E. Uluğ, İ. Üremiş


Untitled Document Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-This Journal Belongs to www.zmmae.gov.tr Powered by web-art bilişim