Cilt 56, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Bazı fungisitlerin havuçta külleme (Erysiphe heraclei D.C.) hastalığına etkileri PDF
Senem TÜLEK, Sirel CANPOLAT
Bazı bitki aktivatörlerinin salata-marulda kurşuni küf hastalığına (Botrytis cinerea Pers.:Fr.) karşı etkilerinin araştırılması PDF
Ümit ESER, Arzu COŞKUNTUNA
Samsun ve Ordu illerinden toplanan mısır koçanlarındaki fungal floranın değişiminin belirlenmesi PDF
Berna TUNALI, Bayram KANSU, Müge MALDAR, Gonca MEYVA, Sevilay SAYGI
Tekirdağ ilinde kirazda Bakteriyel kanser hastalığına neden olan hastalık etmenlerinin karakterizasyonu PDF
Mustafa MİRİK, Cansu ÖKSEL, Merve ÖZDEMİR
Veratrum album L. (Adi çöpleme) Üzerinde Bulunan Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons’un Biyolojik Mücadele Potansiyelinin Belirlenmesi PDF (English)
Ünal ASAV, İzzet KADIOĞLU, Yusuf YANAR
Serada domates yetiştiriciliğinde Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.)’na karşı toprak dezenfeksiyonu PDF
Adem ÖZARSLANDAN
Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi PDF
Özgür Kıvılcım KILIÇ
Ceratitis capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)’nın altıntop bahçelerinde popülasyon dalgalanması ve sıcaklığın gelişimine etkisi PDF
Serdar SATAR, Gülsevim TİRİNG, Dindar İŞPINAR, Ahmet Refik ALGAN


Untitled Document Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-This Journal Belongs to www.zmmae.gov.tr Powered by web-art bilişim