DİNAMİK TESİS YERLEŞİM DÜZENLEME PROBLEMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ OLARAK ELE ALINMASI

Onur Gürgen Bilişik, Murat Taha Bilişik
2.320 1.823

Öz


Bu çalışmada, 2 dönemli-3 departmanlı ve 3 konumlu teorik bir Tesis Yerleşim Düzenleme Problemi(TYDP) oluşturulmuş ve bu problem öncelikle dinamik programlama yaklaşımı ile ele alınarak sadece maliyet kriterine göre optimum yerleşim düzeni bulunmuştur. Daha sonra ise, en az maliyetli yerleşim düzeni alternatifleri, maliyet yanında başka ölçütlerle beraber TOPSIS yöntemi ile tekrar değerlendirilmiştir. Çünkü literatürdeki çalışmalar tesis yerleşim düzenleme problemini statik, statik ve çok ölçütlü, dinamik olarak ele almışlardır. Ancak dinamik çözümlerin çok ölçütlü olarak tekrar ele alındığı çalışmalar konusunda eksiklik olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, Tesis Yerleşim Düzenleme Problemi çalışmalarındaki bu eksiklik oluşturulan teorik örnek ile giderilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise; sadece maliyet açısından ele alındığında uygun olan bir yerleşim düzeninin, maliyetin yanında başka ölçütlerle beraber incelendiğinde en iyi yerleşim düzeni olamayacağı gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler


Tesis Yerleşim Düzenleme Problemi, Dinamik Tesis Yerleşim Düzenleme Problemi, Çok Ölçütlü Karar Verme, TOPSIS

Tam metin:

PDF

Referanslar


Armour, Gordon C., BUFFA; Elwood S., 1963, A Heuristic Algorithm and Simulation Approach to Relative Location of Facilities, Management Science, 9(2), 294-309.

Azar, F.S., 2000, Multi-Attribute Decision Making Using of Three Scoring Methods to Compare the Performance of Imaging Techniques for Breast Cancer Detection. Dept. of BioEngineering VAST LAB, Dept. Of Computer Science. University of Pennsylvania, Philadelphia (PA).

Balakrıshnan; J., Cheng; C.H., 1998, Dynamic Layout Algorithms: A State-of-the-art Survey, OMEGA, 26(4), 507-521.

Benjaafar; Saif, Heragu; Sunderesh S., Iranı; Shahrukh A., 2002, Next Generation Factory Layouts: Research Challenges and Recent Progresss, Interfaces, 32(6), 58-76.

Bilişik; O.G., Özcan; T., Esnaf; Ş., “Tesis Yerleşim Düzenlemesi Alternatiflerinin TOPSIS ve GRİ İlişkisel Analiz Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, 11. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Haziran 2011, İstanbul.

Bozer;Y.A. ve Meller; R.D., 1997, A reexamination of the distance-based facility layout problem, IIE Transaction, 29(7), 549-560.

Buffa; Elwood S., Armour; Gordon C., Vollmann; Thomas E., 1964, Allocating Facilities with CRAFT, Harward Business Review, 42(2), 136-158.

Chen; C.W., Sha; D.Y., 2005, Heuristic Approach for Solving the Multi-Objective Facility Layout Problem, International Journal of Production Research, 43(21), 4493-4507.

Deb; S.K., Bhattacharyya; B., 2003, Facilities Layout Planning Based on Fuzzy Multiple Criteria Decision-Making Methodology, International Journal of Production Research, 41(18), 4487-4504.

Erkut; H. ve Baskak; M., (1996), Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı, İrfan Yayıncılık, İstanbul.

Ertay; T., Ruan; D., Tuzkaya; U.R., 2006, Integrating Data Envelopment Analysis and Analytic Hierarchy for the Facility Layout Design in Manufacturing Systems, Information Sciences, 176, 237-262.

Farahanı; R.Z., Drezner; Z., Asgarı; N., 2009, Single facility location and relocation problem with time dependent weights and discrete planning horizon, Annual Operation Research, 167, 353-368.

İşlier; A.A., 2000, Dinamik Üretim için Dinamik Yerleşim 1.Bölüm, Otomasyon, 2000/11, 64-68

Jahanshahloo; G.R., Lotfı; F., Hosseınzadeh; I. M., 2006, Extension of the TOPSIS Method for Decision-Making Problems with Fuzzy Data, Applied Mathematics and Computation, 181, 1544-1551.

Karasar; N., 2000, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 11.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Malakootı; B., Tsurushıma; A., 1989, An Expert System Using Priorities for Solving Multiple Criteria Facility Layout Problems, International Journal of Production Research, 27(5), 793-808.

Manıya; K.D., Bhatt; M.G., 2011, An Alternative Multiple Attribute Decision Making Methodology for Solving Optimal Facility Layout Design Selection Problems, Computers and Industrial Engineering, 61, 542-549.

Peer; S.K., Sharma; D.K., 2008, Human-Computer Interaction Design with Multi Goal Facilities Layout Model, Computers and Mathematics with Applications, 56, 2164-2174.

Raoot; A.D., Rakshıt; A., 1993, A ‘ Lingnistic Pattern’ Approach for Multiple Criteria Facility Layout Problems, International Journal of Production Research, 31(1), 203-222.

Rosenblatt; M.J., 1979, The Facilities Layout Problem: A Multi-Goal Approach, International Journal of Production Research, 17(4), 323-332.

Serpil; C., 1994, Tesis Planlaması, Makine Mühendisliği El Kitabı Cilt-1: Üretim ve Tasarım, MMO, Ankara.

Sıngh; S.P., Sharma; R.R.K., 2006, A review of Different Approaches to the Facility Layout Problems, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 30, 425-433.

Stıllwell;W.G., Seaver; D.A., Edwards; W., 1981, A comparison of weight approximation techniques in multiattribute utility decision making, Organizational Behavior and Human Performance, 28, 62-77.

Stevenson; W.J., 1999, Production Operations Management, McGraw Hill, NewYork.

Sule; D.R., 1994, Manufacturing Facilities Location, Planning and Design, International Thomson Publishing, USA, 435-514.

Tavakkolı-Moghaddaın; R. ve Shayan; E., 1998, Facilities Layout Design by Genetic Algorithms, Computers and Industrial Engineering, 35(3-4), 527-530.

Urban; T.L., 1987, A Multiple Criteria Model for the Facility Layout Problem, International Journal of Production Research, 25(12), 1805-1812.

Yang; T., Hung; C-C., 2007, Multiple-Attribute Decision Making Methods for Plant Layout Design Problem, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 23, 126-137.