Cemil Meriç Ve Türk Modernleşmesi

Tülay Gencer
3.559 10.498

Öz


III. Selim den bugüne Batılılaşma, Avrupalılaşma, Modernleşme vb. adlarla bir değişim süreci içinde olduğumuz kabul edilir. Bu değişim azımsanmayacak kadar uzun bir süreci kapsasa da ivme her zaman istikrar gösterememiş, dolayısı ile inişlerin, çıkışların, kırılmaların yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Bugün hala devam eden bu sürecin ne denli sağlıklı olduğunun yanıtı ise, illa ki tüm süreci değerlendirmekle mümkündür. Cemil Meriç, bu süreci değerlendiren pek çok isimden sadece biri olmasına karşın, onu farklı kılan; kişiliği, yaşadıkları ve bu süreçte tablonun tamamını görebilmiş olması ile yaptığı değerlendirmelerle yalnız düne değil, bugüne ve yarına da ışık tutmasıdır. Hala devam eden bu süreçte ne şekilde sağlıklı, sağlam bir tutum sergileyebileceğimizin cevabının sürecin öncesine bakmayı ve daha da önemlisi anlamayı gerekli kıldığı düşünülürse, Cemil Meriç in gözünden bu değerlendirmenin önemi de kendiliğinden ortaya çıkar.

Anahtar kelimeler


Aydin, Modernlesme, Osmanli

Tam metin:

PDF