ELAZIĞ/KEBAN-DENİZLİ KÖYÜ KERVANSARAYI (Makıt Han)

Korkmaz ŞEN
3.101 1.398

Öz


Denizli Kervansarayı, Elazığ ili Keban ilçesinde, Keban – Ağın karayolunun 8. kilometresinden kuzeye döndükten sonra 1 km mesafede yer alır. Yapı, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Eser yalnızca plan özellikleriyle kapalı kısmı olan kervansaray plan tipindedir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte planı ve yapım tekniği itibariyle 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Keban’ın; bakır, krom ve çinko madenlerine yakın oluşu sebebiyle Osmanlı’nın son dönemlerine kadar faal olduğu bilinmektedir. Bu hareketlilik beraberinde konaklama ihtiyacının doğmasına neden olmuştur. Yapının ağırlıklı olarak bu işleve karşılık geldiği belirtilebilir. Eserin bulunduğu çevreye yakın ayakta kalan başka kervansarayın olmaması, araştırmaya konu olan hanı daha da önemli kılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Keban, Kervansaray, Han, Ribat, Selçuklu, Osmanlı, Ticaret


Anahtar kelimeler


Keban, Kervansaray, Han, Ribat, Selçuklu, Osmanlı, Ticaret

Tam metin:

PDF