CANLI VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI: BORSA İSTANBUL'DA (BİST) KAYITLI TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE ANALİZ

Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
2.396 14.184

Öz


Canlı varlık, yaşayan hayvan ve bitkilerdir. Canlı varlıklar, tüketilebilir, taşıyıcı, olgunlaşmış-olgunlaşmamış, bir yıldan kısa süreli ve bir yıldan uzun süreli canlı varlıklar gibi bir çok şekilde sınıflandırılabilmektedir. Canlı varlıklar topluluğu, yaşayan hayvan veya bitki topluluğudur. Bu topluluk içerisinde büyük baş ve küçük baş hayvanlar olabileceği gibi tarımsal ürünler ve işlenme sonucunda ortaya çıkan ürünler şeklinde yer almaktadır. Canlı varlıkların sınıflandırılması, değerlenmesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ile ilgili uygulamada düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden biri de (41) numaralı Tarımsal Faaliyetler muhasebe standardıdır. Standartta canlı varlıklar, tarımsal ürünler ve hasattan sonra işlenme sonucu ortaya çıkan ürünler şeklinde sınıflandırılarak, değerlemesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması için uyulması gereken esaslara yönelik açıklamalar yapılmıştır. Çalışmada; canlı varlıklar ile ilgili kavramların neler olduğu, değerleme, muhasebeleştirme ve raporlanması gibi konulara değinilmiş, Borsa İstanbul’da kayıtlı tarım, orman ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren işletmelerde canlı varlıkların ne olduğu, kullandıkları değerleme esasları, faydalandıkları devlet teşvikleri ve finansal yapısı içerisindeki payının neler olabileceğine yönelik uygulama yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler; BİST’e kayıt olan tarım, orman ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansal durumlarından elde edilmiştir. Bu çalışmanın amacı tarım, orman ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin canlı varlıklarını değerlemelerinde kullandıkları esasların, yapılması gereken muhasebe işlemlerinin, finansal durum tablolarındaki paylarının ve bu paylarının işletmeye katkısının neler olabileceğini tespit edebilmektir.


Tam metin:

PDF