TÜRKİYE’DE ORMANA DAYALI SEKTÖRLERİN DIŞ TİCARET YAPISININ ANALİZİ

Dilek ŞAHİN
1.935 756

Öz


Orman ürünleri sektörü, ülke ekonomisine yön veren birçok sanayi dalının vazgeçilmez bir unsurudur. Aynı zamanda bu sektör; inşaat, mobilya, demir‐çelik, taşımacılık gibi sektörlere önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye’de ormana dayalı sektörlerin dış ticaret yapısını analiz etmektir. Çalışmada 2000-2015 dönemi esas alınmıştır. Çalışmada iki yöntem kullanılmıştır. İlk olarak ormana dayalı sektörlerin endüstri-içi ticaret yapısı analiz edilmiştir. İkinci olarak ormana dayalı sektörlerin rekabet gücü analiz edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak ormana dayalı sektörde endüstri-içi ticaretin yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü analizi sonucunda ise ormana dayalı sektörde rekabet gücünün düşük olduğu görülmüştür.  Ancak bazı alt sektörlerde rekabet gücünün son yıllarda arttığı görülmektedir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abtew, M. (2015).

Basmihov, G. (2015).

Başkol, O. (2011).

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (2012).

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (2012).

Bilici, Ö. (2007).

Çakmak, Ö. (2006).

Erkan, B. (2012).

Erün, G. (2010).

Grubel, H., Lloyd, P. (1975).

Hellvin, L. (1996).

Kılıç, Nurel (2014).

Shahab, S., Mahmood, M. (2013).

Özkaya, H. (2010).

TOBB (2012).

TOBB (2013).

WIDODO, T.(2009).

UN Comtrade,