BANKA KURUMSAL YÖNETİMİNİN FİNANSAL OLMAYAN ŞİRKET KURUMSAL YÖNETİMİNDEN FARKLILIKLARININ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Göktürk KALKAN
1.306 563

Öz


Bankaların yaptıkları faaliyetler kolaylıkla gözlemlenemez. Buna opak yapı denir. Bu opak yapı, bilgi asimetrisine yol açar. Bilgi asimetrisinden dolayı, sermayenin etkin olmayan bir şekilde dağıtımı söz konusu olacaktır ve ekonominin genelinde finansal sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Bankaların ekonomide yaşayacakları sıkıntılar, reel sektörü etkileyecek, şirketler yatırım yapmakta zorlanacaklar ve böylece işsizlik artacaktır. Bu nedenlerden dolayı, bankalar yönetilirken sadece hissedarların ve yöneticilerinin menfaatleri düşünülmemeli, diğer ekonomik paydaşların da menfaatlerinin birbirleriyle uyumlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, bankalar kendi fonlarından çok, başkalarının fonları kullandıklarından dolayı, bu kullandıkları kaynakları haksız bir şekilde sömürmek için güçlü teşvikleri olacaktır. Bu sebeplerden dolayı bankaların kurumsal yönetimleri de farklı olmaktadır.

 

Bu çalışmada, bankaların kurumsal yönetimlerini, finansal olmayan şirketlerin kurumsal yönetimlerine göre farklı kılan unsurlar incelenmiştir.


Tam metin:

PDF