TEFSİRLERDE CİHADA YÖNELİK YORUM FARKLILIKLARI

Mehmet SALMAZZEM, Abdulkerim BİNGÖL
1.879 944

Öz


Allah yolunda yapılan savaşa İslami literatürde cihad denmektedir. Kur’an’da cihad hakkında birçok âyet bulunmaktadır. Bu âyetlerin manası, bağlamı, kapsamı ve içerdiği ahkâm hakkında tefsirlerde farklı izahat yapılmıştır. İslam’ın savaşa yaklaşımını şekillendiren bu ayetlere yönelik farklı yorumlar, cihadın mahiyeti hakkında muhtelif görüşlerin şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmada kısaca cihadın tanımı yapıldıktan sonra cihadâyetleri hakkında tefsirlerdeki ihtilaflar irdelenmiştir. Bu çerçevede cihada ilk olarak ne zaman ve hangi koşullarda izin verildiği, cihada fiilen katılmanın kimlere farz kılındığı, İslam’a göre savaşın meşruiyet alanlarının neler olduğu konusunda tefsirlerde yapılan tartışmalar ve farklı görüşler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Cihad, Tefsir, Hakimiyet, Savunma

Tam metin:

PDF