KUR’AN KONULARINI GÖRSEL DİLLE ANLATMANIN İMKÂNI ÜZERİNE

Fatma Asiye ŞENAT
2.090 492

Öz


Yaşanan son teknolojik gelişmeler sinema ve televizyonu başlı başına bir endüstri haline gelmiştir. Dini mesaj içeren yapımlar da bu endüstrinin ilgilendiği alanlardan biridir. Türkiye özelinde sinemada dini konuların işlenmesi çoğu kez mesajın doğrudan iletilmesi şeklinde olmaktadır. Oysa sözlerle anlatılması zor Kur’an bahislerinin iyi kurgulanmış sinema diliyle etkin bir şekilde ifadesi mümkündür. “Filmî tefsir” olarak da adlandırılabilecek bu anlatım tarzında mesajı açıkça vermek yerine seyirciye üzerinde düşünebileceği temalar sunmak söz konusudur. Bu çalışmada alanda şimdiye kadar yapılmış çalışmalar kısaca değerlendirilmiş, ardından da dini mesaj içeren yapımlarda nelerin olmaması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca hangi Kur’an konularının sinema diliyle düşünme alanına davet edilebileceğine dair bir kaç örneğe de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Filmî tefsir, Dini film, Görsellik, İletişim.

Tam metin:

PDF