Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016) KOLLUK AMAÇ VE YAPILARI İLE VERİ ELDE ETME ARAÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
CEMAL ÖZTÜRK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI, İŞLEYİŞLERİ VE KRİZ DURUMLARINDAKİ ROLLERİ Öz   PDF
Muhammed Fatih Yürük, Cengiz Toraman
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016) KUR'AN'DA BAZI AYETLER ÇERÇEVESİNDE İSTİ’ARE VE KİNAYE Öz   PDF
İbrahim SÜRÜCÜ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 (2013) KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK KÜRESELLEŞME Öz   PDF
İbrahim Aytekin
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı KUR’AN KONULARINI GÖRSEL DİLLE ANLATMANIN İMKÂNI ÜZERİNE Öz   PDF
Fatma Asiye ŞENAT
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016) KUR’AN’DA SEMBOLİK EYLEMLER -DÜŞÜNMEYE DAİR KAVRAMLAR BAĞLAMINDA- Öz   PDF
Nejdet KARAKAYA
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı KUTLUGHANLILAR’DA KADIN BİR NÂİBE: KUTLUG TERKEN HATUN Öz   PDF
Cihan GENÇTÜRK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 (2014) Kutsal Bir Fenomen Olarak Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyette Güvercin Öz   PDF
Orhan Yılmaz, Füsun Çoşkun, Mehmet Ertuğrul
 
Cilt: 3 Sayı: 2 (2014) Lojistik Faaliyetler ve Yönetimi: Erzurum'daki Lojistik Kargo FirmasıÇalışanlarına Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Reşat Karcıoğlu, Fatma Temmelli
 
Cilt: 1 Sayı: 1 (2012) Meb Teşkilat Yasası’nda Yapılan Değişikliklerin İl Eğitim Denetmen Ve Yardımcılarına Olan Yansımaları Öz   PDF
Tuncay Yavuz Özdemir, Mukadder Boydak ÖZAN, Metin Akgün
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) MEKKE TOPLUMUNDA SOSYAL TABAKALAŞMANIN MEKKÎ AYETLERDEKİ İZDÜŞÜMÜ Öz   PDF
Hekim TAY
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) MUŞ İLİNDE TARIM MAKİNELERİ ÜRETİMİ YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL YAPISI VE MALİ DURUM DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) NEOLİBERAL POLİTİKALARIN ÇEVRE KONUSUNA ETKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
R.bahar Üste
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) NURİ PAKDİL’İN UMUT ADLI OYUNUNDA ÇAĞIN SORUNLARI VE İDEAL İNSAN Öz   PDF
Macit BALIK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Kerem Kaptangil, Esra Erenler
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) OKUL MÜDÜRÜNE GÜVENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACI ROLÜ Öz   PDF
Serkan GÖKALP, Oğuz KAYA, Abdurrahman ANGAY, Fahrettin AKGÜN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) OSMANLI DEVLETİNDE KALPAZANLIK FAALİYETLERİ VE UYGULANAN CEZALAR (1789-1808) Öz   PDF
Suha Oğuz BAYTİMUR
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı OTEL İŞLETMELERİNDE MOBBİNG VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİTLİS ÖRNEĞİ Öz   PDF
Gül GÜN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) PAYDAŞLAR, ETKİLEŞENLER, SOSYAL SORUMLULUK YÖNÜYLE ÖRGÜT TEORİLERİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Veysel GÖRÜCÜ, Mustafa UÇAR
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) REKLAMLARDA KULLANILAN ÜNLÜ VE MARKA ARASINDAKİ UYUMUN ÜNLÜNÜN İNANILIRLIK VE ÇEKİCİLİĞİNİN TÜKETİCİNİN MARKAYA KARŞI TUTUMUNA ETKİSİ Öz   PDF
Muhammed Yıldırım, Rabia Karataş Boztaş, Meltem Temizkan
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) RUSYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN İHRACAT YAPISI VE REKABET GÜCÜ Öz   PDF
Güçgeldi BASHIMOV
 
Cilt: 1 Sayı: 2 (2013) RÛZ-NÂMECİ-ZÂDE ŞİNÂSÎ VE DÎVANI Öz   PDF
Gülden Sarı
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016) SANAL MAĞAZA ATMOSFERİ UNSURLARININ ANLIK SATIN ALMAYA ETKİSİ Öz   PDF
Baran ARSLAN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 (2014) Satış Öncesi ve Satış Sonrası Müşteri Hizmetlerinin Müşteri Sadakati ÜzerindekiEtkisinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Süleyman Can Yıldırır
 
Cilt 4 Sayı 1 (2015) ŞER’İYYE SİCİLİ KAYITLARINA GÖRE BİTLİS VAKIFLARI VE VAKIF ESERLERİ (1878-1910) Öz   PDF
Halit BAŞI
 
Toplam 102 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 2147-5962