Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016) SEYYİD KUTUB’UN “Fİ ZILÂL’İL KUR’AN” ADLI TEFSİRİNDE AHİRET AHVALİ Öz   PDF
Fatma PINAR
 
Cilt 4 Sayı 1 (2015) SEYYİD KUTUB’UN “Fİ ZILÂL’İL KUR’AN” İSİMLİ ESERİNDE DİRİLİŞ Öz   PDF
Fatma PINAR
 
Cilt: 1 Sayı: 1 (2012) Sivil Toplumun Devletten Yerel Yönetime Değişim Sürecinde Yeni Yüzü Ve Stk Lar Öz   PDF
Safak Kaypak
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) SOSYAL BOYUTLARIYLA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) Öz   PDF
Özgür SARI
 
Cilt: 2 Sayı: 1 (2013) SOSYO-EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN BİTLİS İLİ TURİZM ARZ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Cengizhan Barut, Zafer Yıldız
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı SPORDA ŞİDDET BAĞLAMINDA ANTİK YUNAN DÖNEMİNDE BOKS Öz   PDF
Ali TEKİN, Gülcan TEKİN, Melih ÇALIŞIR
 
Cilt: 3 Sayı: 2 (2014) Sultan Tuğrul Bey Dönemi İran'ın Fethi ve Yerel Emirlikler Öz   PDF
Esin Küçükbekir
 
Cilt 4 Sayı 1 (2015) SÜPHAN DAĞI’NI ZİYARET EDEN YERLİ TURİST PROFİLİ Öz   PDF
Hasan KÖŞKER, Mehmet KAHYAOĞLU
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı TEFSİRLERDE CİHADA YÖNELİK YORUM FARKLILIKLARI Öz   PDF
Mehmet SALMAZZEM, Abdulkerim BİNGÖL
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN KARŞILAŞTIRMALI AVANTAJI: TÜRKİYE VE PAKİSTAN ÖRNEĞİ Öz   PDF
Güçgeldi Bashımov
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) The European Security Strategy:A ‘Conflict Prevention’ Perspective in the Fight against ‘Asymmetric Threats’ Öz   PDF
Zeyyat Bandeoğlu
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) TIP ETİĞİ AÇISINDAN HEKİM HAKLARI Öz   PDF
Haluk Tanrıverdi, Orhan Akova, Banu Çevik
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ OLARAK KORUMA VE GELİŞTİRME KAPSAMINDAKİ SORUNLAR: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Elbeyi PELİT, Merve GÜLEN
 
Cilt 4 Sayı 1 (2015) TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEVE GÜREŞLERİ Öz   PDF
Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6, 7 ve 8. SINIF SÖZLÜ İLETİŞİM KAZANIMLARININ SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ali GÖÇER, Akife KURT
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı TÜRKİYE’DE ORMANA DAYALI SEKTÖRLERİN DIŞ TİCARET YAPISININ ANALİZİ Öz   PDF
Dilek ŞAHİN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 (2012) Türkiye’nin Bilgi Toplumu Eğitimine Geçişini Engelleyen Kültürel Etkenler Öz
Hasan Bozaslan
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) TÜRK-YUNAN SİYASİ İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE BATI TRAKYA SORUNU Öz   PDF
Serap Toprak
 
Cilt 5, Sayı 2 (2016) ÜLKÜ TAMER ŞİİRLERİNDE LABİRENT BİR MEKÂN OLARAK KENT Öz   PDF
Sevda GEÇEN
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı ULUS DEVLETİN OLUŞUMU VE SORUNLARI AÇISINDAN ALMANYA İLE FRANSA’NIN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Hakan ÖZDEMİR, Selahaddin BAKAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2016) ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ Öz   PDF
Ahmet SARITAŞ, Samet GÜRSOY, Sema SARI
 
Cilt 4 Sayı 1 (2015) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 2012-2013 HARCAMALARININ BİTLİS İLİ EKONOMİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Fatih Ömür BİNİCİ, Burcu KOYUNCU
 
Cilt 5 (2016): Ek Sayı ÜNİVERSİTELERİN İÇ PAYDAŞLARININ KURUMSAL İTİBAR ALGISINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Metin IŞIK, Berat ÇİÇEK, Vedat ALMALI
 
Cilt: 1 Sayı: 2 (2013) ÜRÜN YERLEŞTİRMEDE SAHNE FARKINDALIĞI : TOY STORY 3 FİLMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nilsun Sarıyer, Hayat Ayar
 
Cilt: 3 Sayı: 1 (2014) UYGARLIK MERKEZLİ AHLAK VE ADALET EĞİTİMİ YAKLAŞIMI Öz   PDF
Süleyman Doğan
 
Toplam 102 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 2147-5962