Bozok Tıp Dergisi

277.975 79.852
Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve mart, haziran,eylül ve aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına http://tipdergisi.bozok.edu.tr adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve  http://tipdergisi.bozok.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: İlhan GÜNAYDIN
Posta: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bozok Tıp Dergisi Bürosu
66200 Yozgat
Türkiye

Diğer yazışmalar için posta adresi aşağıdaki gibidir.
Yrd. Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Adnan Menderes Bulvarı 190, 66200 Yozgat

Duyurular

Online Makale Gönderim Rehberi

 
Yazarlar için Online Makale Gönderim Rehberi
Yayın tarihi: 2014-12-09 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 6, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Orjinal Çalışma

UZUN KEMİKLERİN DİAFİZİEL KIRIKLARININ GECİKMİŞ KAYNAMASINDA PLATELET-RİCH PLASMA UYGULANMASININ ETKİLERİ Effect of Platelet-Rich Plasma Administration on Delayed Union of Diaphyseal Fractures of Long Bones
Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ, Çetin IŞIK, Nurdan ÇAY, Safa GÜRSOY, Mehmet Emin ŞİMŞEK, Murat BOZKURT
AYRIŞMIŞ, ORTA HAT KLAVİKULA KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN FONKSİYONEL SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ: GERİYE DÖNÜK, ORTA DÖNEM TAKİP SONUÇLARIMIZ Evaluation of Functional Outcomes in the Surgical Treatment of Displaced Middle-Third Clavicular Fracture: PDF
Musa Uğur MERMERKAYA, Fatih KARAASLAN
HİPERTANSİYON HAKKINDAKİ EGİTİMİN HİPERTANSİYON KONTROLÜNE ETKİSİ The Effect of Hypertension Education On Hypertension Control PDF
Mahmut KILIÇ, Tuğba UZUNÇAKMAK
KOAH HASTALARINDA KEMİK MİNERAL YOGUNLUGUNUN DEGERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Bone Mineral Density in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease PDF
Yavuz Selim İNTEPE, Eylem YILDIRIM, Bayram METİN, Seyhan KARAÇAVUŞ, Özlem BALBALOGLU, Murat KORKMAZ
YOZGAT İLİNİN KANSER HARİTASI Cancer Map of The Yozgat City PDF
Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Esra Akyüz ÖZKAN
ÇOCUK POLİKLİNİGİNE KARIN AGRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN DEGERLENDİRİLMESİ Evaluation of The Child with Abdominal Pain Admitted to Children Outpatient Clinic PDF
Esra Akyüz ÖZKAN, Zeynep Tuğba ÖZDEMİR, Ümmügülsüm Aliye GEÇİT, Esra DOMUR
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ HASTALARDA KLİNİK GİDİŞAT VE PROGNOZ Clinical Follow Up and Prognosis of Patients With Subacute Sclerosing Panencepahlitis PDF
Sevgi YİMENİCİOGLU, Coşkun YARAR, Arzu EKİCİ, Ayten YAKUT, Kürşat Bora ÇARMAN
BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NDE İNCELENEN TİROİD İNCE İGNE ASPİRASYONLARININ ANALİZİ, TANISAL DEGERİ VE DOGRULUGU The Analysis, Diagnostic Value and Accuracy of Thyroid Fine Needle Aspirations Evaluated at Bozok University PDF
Sevinç ŞAHİN, Selda SEÇKİN, Halil İbrahim SERİN, Murat SUHER, Faruk Önder AYTEKİN
TİNNİTUS HASTALARINDA ALGILANAN TİNNİTUS HANDİKAP DÜZEYİ İLE ANKSİETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN İLİŞKİSİ The Association of Perseived Degree of Handicap Due to Tinnitus and Depression, Anxiety Symptoms in Patients With Tinnitus PDF
Murat ŞEREFLİCAN, Taha Can TUMAN, Uğur ÇAKIR, Veysel YURTTAŞ
BÜLLÖZ AMFİZEMLERDE ENDOBRONŞİAL VALF UYGULAMALARIMIZ
bayram metin, Yavuz İntepe, Şener YILDIRIM, HÜSEYİN EDE, FATİH ERKOÇ, Seyhan Karaçavuş
OMUZ ARTROSKOPİ AMELİYATLARINDA İNTERSKALEN BLOK İLE TEK DOZ EKLEM İÇİ LOKAL ANESTEZİK UYGULAMASININ POSTOPERATİF ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
MÜRSEL EKİNCİ, Bilgehan Çatal, Pınar Karaca Baysal, Birzat Emre Gölboyu, Murat Aksun, Özgür Baysal, Ali Ahıskalıoğlu
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE İŞLEVSEL PERFORMANSIN ERİŞEBİLİRLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Çiğdem Belgin DİKMEN
Social, medical and demographic factors influencing the complication rates after total hip arthroplasty
Deniz Çankaya, Alper Deveci, Olgun Bingol, Guzelali Ozdemir, Uygar Dasar, Sualp Turan
Periferik arter hastalığında medikal tedavinin krural ven debisi üzerine etkisi
özlem tuğçe kalaycı
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehtap Solmaz, Tuğba Solmaz
Protezli eklemlerde üç fazlı kemik sintigrafisinde saptanan tutulum paternlerinin analizi
Ayse Nurdan Korkmaz
Tek gen hastalıkları nedeniyle preimplantasyon genetik tanı uygulanan hastalarımızın retrospektif analizi: Üç yıllık deneyimimiz
Turgut Aydin, Burak Yücel
Travmatik Anterior Omuz İnstabilitesinde Açık ve Artroskopik Bankart Tamiri Sonuçlarının Karşılaştırılması
Hicabi Sezgin, Alper Çıraklı, Çağatay Zengin, Ahmet Pişkin, Erdal Uzun
Afyon bölgesinde nöbet nedeniyle başvuran pediatrik olgularda beyin manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Mehtap Beker Acay
Akut İnferior Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Lead III >Lead II ST-Elevasyonunun Sağ Ventrikül Enfarktüsünü ve Hastaneiçi Mortaliteyi Öngördürücü Değeri
Barış Yaylak, Erkan Baysal, Bernas Altıntaş
Dünyanın Tehditi Kimyasal Savaş: Hemşireler Kimyasal Bir Saldırı Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalara İlişkin Neler Biliyor?
Işıl Andsoy, Duygu Kes, Rıdvan Top, ibrahim Caner Dikici
İdiopatik karpal tünel sendromlu hastaların değerlendirilmesinde üç fazlı kemik sintigrafisi kullanılabilir mi?
mehmet çeber, ertan şahin, birol topçu, recep alp
Miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi saptanan hastalarda koroner anjiografide müdahale gerektiren lezyon saptanmasının öngördürücüleri
Hakkı Kaya, Ozan Kandemir
NÖTROFİL LENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANLARININ AKTİF BEHÇET HASTALARINDAKİ ÖNEMİ
Hülya NAZİK, Selçuk NAZİK, Feride ÇOBAN GÜL
İndomethazine Bağlı Oluşan Gastrik Mukozal Hasar Üzerine Hypericum Perforatum Yağının Koruyucu Etkisi
Hülyam KURT
AN EVALUATION OF THE HEARING EXAMINATIONS OF VITILIGO PATIENTS IN TURKEY
Selma bakar dertlioglu, ismail iynen, emrah sapmaz, Demet Çiçek
BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DİYABETLİ BİREYLERİN PSİKOSOSYAL UYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Oğuzhan ZENGİN, Engin FIRAT, Bilal ACAR
Eklem dışı radius alt uç kırığı nedeniyle konservatif tedavi uygulanan yaşlı hastalarda dominant el kırığının hastanın hayat kalitesine etkisinin değerlendirilmesi
Serdar Yilmaz, Deniz Çankaya, Alper Deveci
Endometrial Polip ve Tam Kan Sayımı Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ali Seven, Suna Kabil Kucur, Cengiz Koçak, İlay Gözükara, Beril Yüksel, Murat Polat, Hüseyin Metineren, Nadi Keskin
Geriatrik Popülasyonda Serum D Vitamin Düzeyleri ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki: Çapraz Kesitsel bir Çalışma
Halil İbrahim Yıldız, Ahmet Yalçın, Murat Varlı, Sevgi Aras, Teslime Atlı, Tahsin Murat Turgay
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİNE UYUMU
şafak özer balın, affan denk
Son üç yıl içinde doğum yapmış kadınlarda stres inkontinans: Parite ve doğum şeklinin etkisi
Orhan Altınboğa, İsmail Burak Gültekin, Elif Akkaş Yılmaz, Nihan Güneri Doğan, Cüneyt Eftal Taner
THE ECONOMIC COST OF CHRONIC LOW BACK PAIN
yasemin YUMUSAKHUYLU
YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİ SONUÇLARIMIZ
Kamran Sarı, Filiz Tubaş
Hemoptizi: Tanısal yöntemlerin karşılaştırılması ve akciğer kanseri için risk faktörlerinin belirlenmesi
Yavuz Selim İntepe, Yener Aydın
Çoklu Epidural Hematomlar: Sistematik Literatür Taraması ve Nadir Bir Olgu Sunumu
Güner Menekşe, Yurdal Gezercan, Ali İhsan Ökten
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KESİCİ-DELİCİ ALETLERLE YARALANMAYA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Burcu KARATAŞ, Sedef Seval ÇELİK, Ayşegül KOÇ
Hipertansiyonun homosisteinemi seviyeleriyle ilişkisi
Meral EKİM, Hasan Ekim, Yunus Keser Yılmaz
AO Sınıflamasına Göre Tip 31-A Kırıklarının Proksimal Femoral Çivileme Yöntemi İle Tedavi Sonuçları
Alper Öztürk, Yenel Gürkan Bilgetekin, Mehmet Faruk Çatma, Serhan Ünlü, Önder Ersan
Comparison of Patency of the Saphenous Vein and Left Internal Mammary Artery in Left Descending Coronary Artery Bypass Graft Position
Faruk Toktaş, Gündüz Yümün, Şenol Yavuz
Evaluation of ischemic etiology in non traumatic talar osteochondral defect
Ahmet Akça, Kadihan Yalçın Şafak, Safiye Tokgöz Özal, Zeki Taşdemir, Tamer Baysal
Subklinik Hipotiroidili Hastalarda TSH Seviyesi ile Ekokardiyografik Sol ve Sağ Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Parametreler Arasındaki İlişki
Barış Yaylak, Bernas Altıntaş, Erkan Baysal, Hüseyin Ede, Serdar Almacıoğlu

Derleme

PULMONER REHABİLİTASYONDA EGZERSİZ EGİTİMİ Training Exercise on Pulmonary Rehabilitation PDF
Özlem BALBALOĞLU
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde MET geni
Ayşe Feyda Nursal
Endometrioma Cerrahisinin Serum AMH Düzeyleri Üzerine Olan Etkisi
mustafa kara
ÖSTAKİ TÜPÜNÜN FONKSİYONEL ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ
Kamran Sarı
KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİ (KRT) İÇİN HASTA SEÇİMİ
Fatma Erdem, Mehmet Yazıcı

Olgu Sunumu

EKTOPİK GEBELİK TEDAVİSİNDE DÜŞÜK TEK DOZ METHOTREXATE SONRASI GELİŞEN PANSİTOPENİ VE STEVENS-JOHNSON SENDROMU; OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ Pancytopenia and Stevens-Johnson Syndrome After Single Low Dose Methotrexate for Treatment of Ectopic Pregna PDF
İsmail Burak GÜLTEKİN, Soner DÜZGÜNER, Tugba OSKAY, Ömer ÇOBANOGLU
MYASTENİA GRAVİS'Lİ HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ Anaesthesia Management of a Patient with Myastenia Gravis PDF
Selda KAYAALTI, Adnan BAYRAM
ERİŞKİN ERKEK MEMESİNDE İNTRADUKTAL KARSİOMLA BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAKİSTİK PAPİLLER KARSİNOM: NADİR BİR OLGU lntracystic Papillary Carcinoma in Association with lntraductal Carcinoma in Adult Male Breast: A Rare Case Report PDF
Erdal UYSAL, Mehmet DOKUR, Mesut SİPAHİ, Mehmet SÖKÜCÜ, Mehmet A. İKİDAG
PNÖMONİYE NEDEN OLAN NADİR BİR OLGU: AİLESEL KOSTA KÖKENLİ OSTEOKONDROMA A Rare Case of Pneumonia: Familial Costal Osteochondroma PDF
Ali Osman KÖKSAL, Emine ERDENİZ, Osman ÖZDEMİR, Murat ALTAY
ATİPİK KARTAGENER SENDROMU Atypical Presentation of Kartagener's Syndrome PDF
Naim ATA, Canan KÜÇÜK, Mustafa Hamidullah TÜRKKAN, Halil İbrahim SERİN, Kemal ARDA
BUKKAL TÜKÜRÜK BEZİ PLEOMORFİK ADENOMU; OLGU SUNUMU Pleomorphic Adenoma of the Buccal Minor Salivary Gland; A Case Report. PDF
Yakup YEGİN, Mustafa ÇELİK, Baver Maşallah ŞİMŞEK, Burak OLGUN, Damlanur SAKIZ, Fatma Tülin KAYHAN
KEMİK DOKU KAYBI OLAN KRURİS EZİLME YARALANMASI Cruris Crush Injury with Bone Tissue Loss
Mehmet Sabri BALIK, Yılmaz GÜVERCİN, Adem ERKUT, Volkan GÜNEŞ, Davut KESKİN
HUZURSUZ BACAK SENDROMU TANISI OLANLAR İLACA BAGLI AKATİZİ GELİŞİMİ AÇISINDAN DAHA MI RİSKLİ? Do the Patients with Restless leg Syndrome Have More Risky to Develop Drug-Induced Akathisia? PDF
Özlem BALBALOGLU, Nermin TANIK, Fatih KARAASLAN, Musa Uğur MERMERKAYA, Özgül KARAASLAN
Zamana Karşı Hayati Yarış: Ölümcül Nekrotizan Fasiit Olgu Sunumu
Ismail Altintop, Halit Baykan, Mehmet Tatlı, Aynur Yurtseven, Yasemin Ay Altintop
SEREBRAL ASTROBLASTOM: OLGU SUNUMU
YAHYA AVCI, HÜLYA ETEM
YALANCI TROMBOSİTOPENİ SAPTANAN BİR OLGU
Elif Börekci, Zeynep Tuğba Özdemir, Sevinç Şahin, Tekin Yıldırım
MORTAL BIR EPIDERMOLIZIS BÜLLOZA OLGUSU
Nesrin Ceylan, Nihat Demir, Erdal Peker, Kaan Demirören, Oğuz Tuncer
SUBKLAVYAN STEAL SENDROMLU HASTADA EKSTRANATOMİK SOL KAROTİKO-SUBKLAVYAN ARTER BYPASS: LİTERATÜR TARAMASI İLE BİRLİKTE VAKA TAKDİMİ
ertan demirdaş, Yunus Keser Yılmaz, Yunus Keser Yılmaz, Ferit Çiçekçioğlu, Ferit Çiçekçioğlu
Ramsay Hunt Sendromu’nun Nadir Bir Komplikasyonu: Ensefalit Sonrası Gelişen Kontralateral Hemiparezi
Murat Şereflican, Betül Şereflican, Rüstem Filiz, Veysel Yurttaş, Nadir Göksügür, Ali Haydar Parlak
Ağrılı Hashimato Tiroiditi: Nadir bir Olgu Sunumu
Ziynet Alphan Üç, Esra Ademoğlu, Çiğdem Tokyol
Atypical Presentation of Kartagener’s Syndrome
Naim Ata, Canan Küçük, Mustafa Hamidullah Türkkanı, Halil İbrahim Serin, Kemal Arda
Boyunda Lokalize Darier Hastalığı
Emine Tamer
CAVERNOUS LYMPHANGIOMA OF THE UTERINE CERVIX
Asuman Kilitci, Fahri Yılmaz, Bülent Duran
Charcot-Marie-Tooth Tanılı Hastada Sakral-Gluteal Cerrahide Regional Anestezi ile Anestezi Yönetimi-Olgu Sunumu
Erkan Cem ÇELİK, CEM SOYKUT, BAHADIR ÇİFTÇİ, MÜRSEL EKİNCİ, AHMET KACIROĞLU
Clinical And Functional Outcomes Of Bullet Removal From Hip Joint: Five Year Follow-Up Of 3 Cases
Alper Öztürk, Mehmet Faruk Çatma, Mehmet Atıf Erol Aksekili
ERKEN PROSTETİK MİTRAL KAPAK ENDOKARDİTİNE BAĞLI NADİR BİR KOMPLİKASYON:AORTA-SOL ATRİYAL FİSTÜL
fatma erdem, sabri onur çağlar, ayse nurdan korkmaz, İbrahim Dönmez, mehmet yazıcı
Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği olan iki çocuk hastada günübirlik anestezi deneyimimiz
Çiğdem Ünal Kantekin, Selçuk Tur, Selçuk Tur
Hoffa yağ yastıkçığı yerleşimli sinoviyal hemanjiyom: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Erdoğan Bülbül, Bahar Yanık, Gülen Demirpolat, Aziz Atik
İZOLE DALAK KİST HİDATİĞİ
hüseyin özden, oktay aydın
L4-L5 Spondilolisthesis and facet cyst
metin gürel, Olcay Eser
Listeria meningitis as a complication of adalimumab therapy in a patient with ulcerative colitis
Güray Can, Mevlüt Kurt, Emrah Poşul, Bülent Yılmaz, Uğur Korkmaz
MEME KANSERİ VE KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
Fatma SIRMATEL, Gülzade Özyalvaçlı, pınar sırmatel, asuman kilitçi
Ochronosiss presenting as a lytic lesion in the tibial diaphysis
mustafa deveci, alper çıraklı, eyyüp sabri öncel, özgür karabıyık, erdal uzun
KLİPPEL-TRENAUNAY SYNDROME; A CASE REPORT
Yunus Keser yılmaz, Halil İbrahim Serin, Halil İbrahim Serin, Ertan Demirdaş, Ertan Demirdaş, Meral Ekim, Meral Ekim
Isolated syncope as the sole symptom of pulmonary thromboembolism: a case report
Yavuz Selim İntepe, Bayram Metin, Eylem Yıldırım, Şener Yıldırım, Hüseyin Ede, Aylin Okur
İNME REHABİLİTASYONU VE HEMŞİRE
Tuğba KARATAŞ, Sevinç KUTLUTÜRKAN
A CASE REPORT: UTERINE LIPOLEIOMYOMA
YUSUF MADENDAĞ, ERDEM ŞAHİN, İLKNUR ÇÖL MADENDAĞ, GÖKHAN AÇMAZ, MEHTAP KALA, Ahter Tayyar
İniensefali Clausus: Olgu Sunumu
fedi ercan, Müslüm Sarıkaya, Aybike Tazegül Pekin, Sevcan Sarıkaya, Ali Acar

Makaleler

BİR HASTANEDE SAĞLIK VE GÜZELLİK MERKEZİ AÇMA FİKRİNE HASTANE ÇALIŞANLARININ TEPKİSİ
MAŞİDE GÜRCÜ, Aykut Ekiyor


Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi