Karın Duvarı Endometriozisi: Olgu Sunumu

Ergin Arslan, Sevinç Şahin, Emel Kıyak Çağlayan, Halil İbrahim Serin, Kasım Çağlayan, Faruk Önder Aytekin, Selda Seçkin
946 322

Öz


Endometriozis fonksiyonel endometrial dokunun uterin kavite dışında yerleşmesidir. Daha sık pelvik bölgede görülür fakat bazen karın duvarı, barsaklar, abdominal skarlarda da bulunabilir. Kliniğimizde karın duvarında kitle nedeni ile opere edilen ve endometrio- zis tanısı alan 30 yaşındaki hastayı sunuyoruz.
Anahtar kelimeler: Karın duvarı; Endometriozis; Tanı

ABSTRACT
Endometriosis is the presence of functional endometrial tissue outside the uterine cavity. It occurs most often in the pelvic area but sometimes it is detected in the abdominal wall, intestine and abdominal scars. Here, we present 30 years old patient who was operated for the mass in the abdominal wall at our clinic and diagnosed as endometriosis.

Keywords: Abdominal wall; Endometriosis; Diagnosis

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16919/btd.72545

Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi