AKUT APPENDiSiTiN NADiR GÖRÜLEN BiR NEDENi: ENTEROBiUS VERMiKULARiS

Ergin ARSLAN, Kasım ÇAGLAYAN, Uğur ERCAN, Emel KIYAK ÇAGLAYAN, Sevinç ŞAHiN, Mustafa Yaşar ÖZDAMAR
357 154

Öz


Enterobius vermikularis çekum ve appendiks vermiformiste yerleşim gösteren, dünya çapında yaygın olarak görülen bir parazittir.
Acil servise ani başlayan sağ alt kadran ağrısı ile başvuran 35 yaşındaki kadın hastanın fizik muayenesinde sağ iliak fossa hassasiyeti mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde lökositoz saptanmadı. Akut appendisit ön tanısı ile laparoskopik appendektomi uygulandı. Histopatolojik inceleme ile appendiks vermiformis lümeninde entero- bius vermikularis saptandı. Appendiks vermiformis duvarında akut inflamasyonun bulunmadığı görüldü. Burada, akut appendisitin nadir nedenlerinden biri olan enterobius vermikularise bağlı bir akut appendisit olgusu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Appendisit; Appendektomi; Enterobius vermiku/aris

ABSTRACT

Enterobius vermicularis is a common parasite all over the world, settled in the appendix vermiformis and cecum.
A 35-year-old woman was admitted to the emergency department with sudden onset of right lower quadrant pain, showed right iliac fossa tenderness on physical examination. No significant leukocytosis was detected by laboratory examinations. Laparoscopic appendectomy was performed, with a preoperative diagnosis of acute appendicitis. The histopathological examination revealed the presence of enterobius vermicularis in the appendix vermiformis lumen. There was no acute inflamation in the wall of appendix vermiformis.
Herein, a case of acute appendicitis caused by enterobius vermicularis which is one of the rare causes of acute appendicitis is presented.

Key words: Appendicitis; Appendectomy; Enterobius vermicu/aris


Tam metin:

PDF
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi